Giá đèo hàng xe máy sử dụng cho xe Ware Anpha, Ware S, Dream

minhquangdaithanh

Thành viên mới
Tham gia
28/7/2015
Bài viết
0
Chuyên cung cấp các loại giá đèo hàng xe máy sử dụng cho xe Ware Anpha, Ware S, Dream
I.Giá đèo hàng xe máy Ware 110 loại nhỏ

4288935_img_5362.jpg
1.Kích thước : 56x42
2. Cách sử dụng :
1. Bắt chặt cố định hai ốc phía trước
2. Bắt lỏng hai ốc phía sau chờ ướm lên tay xách ( tay dắt ), nếu thấy hai chân của đèo hàng đã phù hợp ( Khít ) thì xiết chặt hai ốc phía sau, như vậy giá đèo hàng đã phù hợp với tay xách xe của bạn.
3.Nếu ướm thử mà thấy hai chân giá đèo hàng rộng hơn, hoặc nhỏ hơn tay xách, bạn hãy bẻ hai chân của giá đèo hàng ra hoặc vào sao cho vừa khít với tay xách của xe máy Ware Anpha, sau đó xiết chặt nốt hai ốc phía sau còn lại.
3. Chú ý khi sử dụng khoá cài sườn của giá đèo hàng
Loại khoá này có tăng chỉnh cao thấp phù hợp với từng loại tay xách của xe máy.
4. Chủng loại
- Có hai loại giá to và giá nhỏ, để phù hợp với nhu cầu chở hàng của các bạn.
5. Giá bán : 220.000/c
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH QUANG ĐẠI THÀNH
Văn phòng 1 : Số 366 Trương Định , Hoàng Mai , Hà nội

( Đối diện phố Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng mai, Hà nội )
ĐT : 09.7161.9898 - 024.2282.9898 - 09.7167.9898 - 09 8690 1111

Văn phòng 2: SỐ 145 PHỐ ĐÊ LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI
ĐT : 024.6290.1111 - 09.8690.1111 - 09. 7167.9898

Văn phòng 3 : SỐ 269 PHỐ ĐÊ LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI
ĐT : 024.6260.5555 - 0962 142 145 - 09. 7167.9898


2.Giá đèo hàng xe máy Ware S loại nhỏ
4288933_img_5359.jpg

1.Kích thước : 56x42
2. Cách sử dụng :
1. Bắt chặt cố định hai ốc phía trước
2. Bắt lỏng hai ốc phía sau chờ ướm lên tay xách ( tay dắt ), nếu thấy hai chân của đèo hàng đã phù hợp ( Khít ) thì xiết chặt hai ốc phía sau, như vậy giá đèo hàng đã phù hợp với tay xách xe của bạn.
3.Nếu ướm thử mà thấy hai chân giá đèo hàng rộng hơn, hoặc nhỏ hơn tay xách, bạn hãy bẻ hai chân của giá đèo hàng ra hoặc vào sao cho vừa khít với tay xách của xe máy Ware S sau đó xiết chặt nốt hai ốc phía sau còn lại.
3. Chú ý khi sử dụng khoá cài sườn của giá đèo hàng
Loại khoá này có tăng chỉnh cao thấp phù hợp với từng loại tay xách của xe máy.
4. Chủng loại
- Có hai loại giá to và giá nhỏ, để phù hợp với nhu cầu chở hàng của các bạn.
5. Giá bán : 220.000/c

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH QUANG ĐẠI THÀNH
Văn phòng 1 : Số 366 Trương Định , Hoàng Mai , Hà nội

( Đối diện phố Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng mai, Hà nội )
ĐT : 09.7161.9898 - 024.2282.9898 - 09.7167.9898 - 09 8690 1111

Văn phòng 2: SỐ 145 PHỐ ĐÊ LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI
ĐT : 024.6290.1111 - 09.8690.1111 - 09. 7167.9898

Văn phòng 3 : SỐ 269 PHỐ ĐÊ LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI
ĐT : 024.6260.5555 - 0962 142 145 - 09. 7167.9898

3.Giá đèo hàng xe máy Dream loại nhỏ
4288934_img_5361.jpg

1.Kích thước : 56x42
2. Cách sử dụng :
1. Bắt chặt cố định hai ốc phía trước
2. Bắt lỏng hai ốc phía sau chờ ướm lên tay xách ( tay dắt ), nếu thấy hai chân của đèo hàng đã phù hợp ( Khít ) thì xiết chặt hai ốc phía sau, như vậy giá đèo hàng đã phù hợp với tay xách xe của bạn.
3.Nếu ướm thử mà thấy hai chân giá đèo hàng rộng hơn, hoặc nhỏ hơn tay xách, bạn hãy bẻ hai chân của giá đèo hàng ra hoặc vào sao cho vừa khít với tay xách của xe máy, sau đó xiết chặt nốt hai ốc phía sau còn lại.
3. Chú ý khi sử dụng khoá cài sườn của giá đèo hàng
Loại khoá này có tăng chỉnh cao thấp phù hợp với từng loại tay xách của xe máy.
4. Chủng loại
- Có hai loại giá to và giá nhỏ, để phù hợp với nhu cầu chở hàng của các bạn.
5. Giá bán : 220.000/c
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH QUANG ĐẠI THÀNH
Văn phòng 1 : Số 366 Trương Định , Hoàng Mai , Hà nội

( Đối diện phố Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng mai, Hà nội )
ĐT : 09.7161.9898 - 024.2282.9898 - 09.7167.9898 - 09 8690 1111

Văn phòng 2: SỐ 145 PHỐ ĐÊ LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI
ĐT : 024.6290.1111 - 09.8690.1111 - 09. 7167.9898

Văn phòng 3 : SỐ 269 PHỐ ĐÊ LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI
ĐT : 024.6260.5555 - 0962 142 145 - 09. 7167.98984.Giá đèo hàng xe máy Ware Anpha loại lớn
4286237_img_5360.jpg

1.Kích thước : 52x62
2. Cách sử dụng :
1. Bắt chặt cố định hai ốc phía trước
2. Bắt lỏng hai ốc phía sau chờ ướm lên tay xách ( tay dắt ), nếu thấy hai chân của đèo hàng đã phù hợp ( Khít ) thì xiết chặt hai ốc phía sau, như vậy giá đèo hàng đã phù hợp với tay xách xe của bạn.
3.Nếu ướm thử mà thấy hai chân giá đèo hàng rộng hơn, hoặc nhỏ hơn tay xách, bạn hãy bẻ hai chân của giá đèo hàng ra hoặc vào sao cho vừa khít với tay xách của xe máy Ware Anpha loại lớn, sau đó xiết chặt nốt hai ốc phía sau còn lại.
3. Chú ý khi sử dụng khoá cài sườn của giá đèo hàng
Loại khoá này có tăng chỉnh cao thấp phù hợp với từng loại tay xách của xe máy.
4. Chủng loại
- Có hai loại giá to và giá nhỏ, để phù hợp với nhu cầu chở hàng của các bạn.
5. Giá bán : 270.000/c
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH QUANG ĐẠI THÀNH
Văn phòng 1 : Số 366 Trương Định , Hoàng Mai , Hà nội

( Đối diện phố Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng mai, Hà nội )
ĐT : 09.7161.9898 - 024.2282.9898 - 09.7167.9898 - 09 8690 1111

Văn phòng 2: SỐ 145 PHỐ ĐÊ LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI
ĐT : 024.6290.1111 - 09.8690.1111 - 09. 7167.9898

Văn phòng 3 : SỐ 269 PHỐ ĐÊ LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI
ĐT : 024.6260.5555 - 0962 142 145 - 09. 7167.9898


5.Giá đèo hàng xe máy Ware S loại lớn
4286237_img_5360.jpg

1.Kích thước : 52x62
2. Cách sử dụng :
1. Bắt chặt cố định hai ốc phía trước
2. Bắt lỏng hai ốc phía sau chờ ướm lên tay xách ( tay dắt ), nếu thấy hai chân của đèo hàng đã phù hợp ( Khít ) thì xiết chặt hai ốc phía sau, như vậy giá đèo hàng đã phù hợp với tay xách xe của bạn.
3.Nếu ướm thử mà thấy hai chân giá đèo hàng rộng hơn, hoặc nhỏ hơn tay xách, bạn hãy bẻ hai chân của giá đèo hàng ra hoặc vào sao cho vừa khít với tay xách của xe máy Ware S loại lớn, sau đó xiết chặt nốt hai ốc phía sau còn lại.
3. Chú ý khi sử dụng khoá cài sườn của giá đèo hàng
Loại khoá này có tăng chỉnh cao thấp phù hợp với từng loại tay xách của xe máy.
4. Chủng loại
- Có hai loại giá to và giá nhỏ, để phù hợp với nhu cầu chở hàng của các bạn.
5. Giá bán : 270.000/c
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH QUANG ĐẠI THÀNH
Văn phòng 1 : Số 366 Trương Định , Hoàng Mai , Hà nội

( Đối diện phố Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng mai, Hà nội )
ĐT : 09.7161.9898 - 024.2282.9898 - 09.7167.9898 - 09 8690 1111

Văn phòng 2: SỐ 145 PHỐ ĐÊ LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI
ĐT : 024.6290.1111 - 09.8690.1111 - 09. 7167.9898

Văn phòng 3 : SỐ 269 PHỐ ĐÊ LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI
ĐT : 024.6260.5555 - 0962 142 145 - 09. 7167.9898


6.Giá đèo hàng xe máy Dream loại lớn
4286237_img_5360.jpg

1.Kích thước : 52x62
2. Cách sử dụng :
1. Bắt chặt cố định hai ốc phía trước
2. Bắt lỏng hai ốc phía sau chờ ướm lên tay xách ( tay dắt ), nếu thấy hai chân của đèo hàng đã phù hợp ( Khít ) thì xiết chặt hai ốc phía sau, như vậy giá đèo hàng đã phù hợp với tay xách xe của bạn.
3.Nếu ướm thử mà thấy hai chân giá đèo hàng rộng hơn, hoặc nhỏ hơn tay xách, bạn hãy bẻ hai chân của giá đèo hàng ra hoặc vào sao cho vừa khít với tay xách của xe máy Dream loại lớn, sau đó xiết chặt nốt hai ốc phía sau còn lại.
3. Chú ý khi sử dụng khoá cài sườn của giá đèo hàng
Loại khoá này có tăng chỉnh cao thấp phù hợp với từng loại tay xách của xe máy.
4. Chủng loại
- Có hai loại giá to và giá nhỏ, để phù hợp với nhu cầu chở hàng của các bạn.
xe máy
5. Giá bán : 270.000/c
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH QUANG ĐẠI THÀNH

Showroom 1 : SỐ 366 PHỐ TRƯƠNG ĐỊNH - HOÀNG MAI - TP HÀ NỘI
Điện thoại liên hệ : 024.2282.9898 - 09.7161.9898 - Mr Chính

Showroom 2 : SỐ 269 PHỐ ĐÊ LA THÀNH - QUẬN ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI
Điện thoại liên hệ : 024.6260.5555 - 0962.142.145 - Mr Trung

Showroom 3 : SỐ 145 PHỐ ĐÊ LA THÀNH - QUẬN ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI
Điện thoại liên hệ : 024.6290.1111 - 09.8690.1111 - Mr Minh
 
Top