Game nhỏ mỗi tuần - Số 1

Avelyn Nguyễn

Potterhead (fan Harry Potter) vào điểm danh!
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/12/2021
Bài viết
54
Các bạn hãy lấy chữ cái cuối cùng của tiếng để tạo thành tiếng mới có chữ cái đó ở đầu tiên.
Bắt đầu: Từ 'Stick'
Ví dụ: từ 'friend'
Masha: Daily
Aria: Yesterday
luna: Years
Xeal: Street
Alex: Try
...
 
Top