Ebook :Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
PHẦN 1 KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN
 • Các chỉ số chứng khoán "nói" gì?
 • Chứng khoán phái sinh là gì?
 • Các hệ số tài chính
 • Các hệ số tài chính.
 • Nhóm hệ số khả năng thanh toán
 • Nhóm hệ số hoạt động
 • Nhóm hệ số nợ của công ty
 • Tìm hiểu và cách đọc Bản cáo bạch
2. Tại sao cần phải đọc Bản cáo bạch
3. Bản cáo bạch bao gồm những thông tin gì?
4. Cách sử dụng bản cáo bạch
5. Những thông tin cần xem
6. Thông tin chính của trang bìa
7. Tóm tắt bản cáo bạch
8. Thông tin tài chính – công chúng đầu tư tham gia có làm lợi nhuận giảm?
9. Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc – những ai là người điều hành đợt phát hành
10. Các yếu tố rủi ro Quyền mua cổ phiếu được thực hiện như thế nào?
 • Cần phân biệt rõ khái niệm cổ phiếu thưởng
 • Chỉ số P/E: Chuyện nhiều nhà đầu tư Mỹ chưa biết Các hệ số tài chính.
 • Nội dung quan trọng trong phân tích đầu tư CK
 • Nhóm hệ số khả năng thanh toán
 • Nhóm hệ số nợ của công ty
 • Các hệ số tài chính
 • Cẩn thận với chỉ số P/E
 • Quyền mua cổ phiếu trong đầu tư chứng khoán.
 • Trái phiếu công ty, phức tạp nhưng hiệu quả!
 • Những cơ sở căn bản của
 • Phân tích kỹ thuật
 • Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu
1- Phương pháp tính Phương pháp bình quân nhân giản đơn
2. Chọn rổ đại diện.
...........
Các bạn có thể xem chi tiết tại file bên dưới
ST
 

Đính kèm

 • HH608853.rar
  2,1 MB · Lượt xem: 546
Quay lại
Top