1. ducanhtran11cdth02

  ducanhtran11cdth02 Thành viên KSV

  Download Ghost Windows 7 Ultimate SP1 x86 - No Soft - Full Driver

  Chia sẻ bản ghost Ghost Windows 7 Ultimate SP1 bản 32bit cho thành viên iforum.Download Ghost Windows 7 Ultimate SP1 No Soft - Full Driver.
  [​IMG]
  Giới thiệu về bản ghost Windows 7 Ultimate SP1:
  - Bản Windows 7 Ultimate SP1 chính thức từ trang chủ Microsoft.
  - Bản ghost không cài đặt bất cứ phần mềm mềm nào ngoài Winrar.
  - Bản ghost đã được active trước khi tạo bản ghost.
  - Tích hợp IE 11.

  Một số hình ảnh về bản ghost Windows 7 Ultimate SP1 full Driver:

  Sau khi ghost máy sẽ tự động active.
  [​IMG]
  Sau khi ghost máy chạy rất nhẹ chưa tới 500M.
  [​IMG]
  Dụng lượng ổ C cứng sau khi ghost.
  [​IMG]
  Driver đầy đủ sau khi ghost máy.
  [​IMG]
  Tích hợp IE11 trình duyệt ổn định và nhẹ.
  [​IMG]

  Link 4share
  http://4share.vn/f/6b5f595252595359
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Download Ghost Windows Diễn đàn Date
Download Windows 10 Pro for Workstations 1909 nguyên gốc từ Microsoft Phần mềm hữu ích Hôm qua, lúc 22:08
Download Ghost Win 7 Đa Cấu hình nhẹ nhất 2020 Phần mềm hữu ích 18/2/2020
Download Ghost windows 7 lite siêu nhẹ|| Link tải Google Drive Phần mềm hữu ích 14/6/2019
Download Ghost All Main Windows Server 2008 R2 Web Edition SP1 Thủ thuật Máy tính 5/1/2016
Download Ghost win 7 ultimate 64 bit 2014 full Drivers Thủ thuật Máy tính 25/9/2015
Download Ghost Windows Thin PC 32-bit 2013 - Fullsoft - Không cá nhân hóa Thủ thuật Máy tính 11/7/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP