Download Game Prison Architect V2.0 - Game mô phỏng xây dựng và quản lý nhà tù

Ultrasound

Thành viên mới
Tham gia
24/12/2016
Bài viết
4
GIỚI THIỆU VỀ GAME
Prison Architect là một game xây dung nhà tù. Bắt đầu với một mảnh đất trống, bạn phải xây dựng một trại giam cùng với nước và điện cùng những thứ cơ bản để chứa những tên tội phạm và nâng cấp dần lên thành một trong những trại giam rộng lớn nhất hiện đại nhất tùy theo ý của bạn.

201635347f9d-13c7-4c14-9650-c276440f11f5.jpg
2016f679c35f-30bd-4e1f-9529-99c43094f32a.jpg
2016089906e2-2030-4223-b192-f8fdc4ba9d51.jpg
201657feeefe-3703-4970-a7a2-4792b9859c92.jpg
20164363d287-31d9-480a-b497-3c927d816c83.jpg
2016b22f2273-4c25-414f-afb6-d00bd0995f08.jpg
2016e06a66e7-7a2c-4fb8-a65a-29667530c2df.jpg
20168f869042-3f23-4b01-a8f2-de0e4f6063b4.jpg
201644dfa297-d606-41a3-99a3-566c4e5be345.jpg
2016b65f94af-d123-489d-a39f-87ce761469bf.jpg


SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS:
XP
Processor: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
Hard Drive: 100 MB HD space​

LINK DOWNLOAD
Hướng dẫn tải: goo.gl/xoHVwo​
 
Hiệu chỉnh:
Top