Download game Pixel Piracy - Shrimp Legacy cho PC

sangchi02

Thành viên mới
Tham gia
10/3/2023
Bài viết
18
header.jpg

Tổng quan​


Về trò chơi này​

Truyền thuyết về nền tảng nghe nhìn của Pixel Piracy id-clicker là một phần mềm đồng hành thư giãn giúp khám phá truyền thuyết đằng sau Pixel Piracy.
ss_d8b81156255c009f27828735521aa3257930bce3.jpg
  • Có câu chuyện sử thi với lời kể, âm nhạc và bầu không khí.
  • Tính năng Nút Tôm mà bạn phải nhấp để tiếp tục câu chuyện
Mã:
STEAM : https://store.steampowered.com/app/2314920/Pixel_Piracy__Shrimp_Legacy/

System Requirements

Minimum

  • OS: Windows 10
  • Processor: 2 GHZ
  • Memory: 1500 MB RAM

Recommended

  • OS: Windows 10
  • Processor: 2 GHZ
  • Memory: 1500 MB RAM


Download game Pixel Piracy - Shrimp Legacy cho PCMã:
https://tee-games.com/pixel-piracy-shrimp-legacy/
 
Top