Đố mẹo bằng tiếng Anh

Minh Hanh2

Banned
Tham gia
18/11/2014
Bài viết
0
Cùng vui 1 tí nhé. Sau đây là một số câu đố mẹo bằng Tiếng Anh, cùng đi hỏi các bạn của mình xem mọi người có biết hết ko nhé.
video_games_guys.jpg


● What is the longest word in the English language? (Smiles, because there is a mile between the beginning and the end of it)
Từ nào dài nhất trong tiếng Anh? (Smiles, bởi vì có cả dặm “mile” ở giữa ký tự đầu và cuối)

● What part of the body has the most rhythm? (The eardrums)
Bộ phận nào trên cơ thể có nhiều giai điệu nhất?
(màng nhĩ, chơi chữ: “drums” có nghĩa là cái trống)

● Why was Karl Marx buried at Highgate Cemetery in London? (Because he was dead)
Tại sao Karl Marx được chôn cất ở Highgate Cemetery, Luân Đôn?
(Vì ông ấy chết rồi)

● Who is closer to you, your mom or your dad? (Mom is closer because dad is “farther”.)
Ai gần bạn hơn, mẹ bạn hay cha bạn?
(mẹ gần hơn vì cha (father) trong tiếng Anh phát âm giống với farther (xa hơn))

● What month do soldiers hate? (March
Những người lính ghét tháng nào nhất?
(tháng ba, đồng âm với “diễu hành”)

Chúc các bạn giao tiếp Tiếng Anh công việc cũng như giao tiếp Tiếng Anh hàng ngày thật thành thạo nhé! :)
 
Top