Điều lệ của CLB KSV vì Trái Đất Xanh

gracefulkitten

Vừa già vừa lười !!!!
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/5/2010
Bài viết
2.307
Điều lệ của CLB.

1 Đối tượng tham gia.

1.1 Hội viên của CLB.
- Mọi cá nhân không giới hạn độ tuổi, quốc tịch, và tôn giáo.
- Yêu môi trường và mong muốn bào vệ môi trường.
- Tham gia với tinh thần tự nguyện, có trách nhiệm và không vụ lợi.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi dân sự của mình theo pháp luật nhà nước.
- Đã đăng kí Hội viên thông qua topic “Đăng ký Hội viên”, hoặc qua giới thiệu của Hội viên hoặc đã liên hệ trực tiếp với những thành viên trong các Ban điều hành CLB.

1.2 Thành viên Ban điều hành CLB.
- Là Hội viên của CLB.
- Đã có những đóng góp quan trọng trong sự hình thành và phát triển của CLB.
- Có năng lực trong Ban của mình đảm nhiệm, được sự giới thiệu của Chủ tịch CLB và được chấp nhận với 70% số phiếu đồng ý của các thành viên trong Ban điều hành.

2. Quyền lợi.

2.1 Quyền lợi của Hội viên.
- Được tham gia đóng góp ý kiến, khả năng sáng tạo của bản thân trong từng hoạt động, dự án của CLB.
- Được giao lưu, chia sẻ, học hỏi ý thức Bảo vệ Môi trường qua các chương trình được tổ chức trên KSV, cũng như các hoạt động Offline thiết thực, bổ ích khác.

- Được cấp chứng nhận là Hội viên, và nhận thẻ cũng như đồng phục khi tham gia các hoạt động cụ thể của CLB.

- Được tham gia các buổi trao đổi, tấp huấn các kĩ năng về tuyên truyền Môi trường, và các kĩ năng mếm khác phục vụ cho công tác tuyên truyên.

- Được đánh giá khen thưởng cho những đóng góp tích cực của mình cho CLB.

- Được quyền tự ứng cử vào các vị trí trong Ban điều hành.


2.2 Quyền lợi của Chủ tịch và các thành viên Ban điều hành.
- Được hưởng các quyền lợi như Hội viên CLB.
- Được tham gia thảo luận, xây dựng cũng như phủ quyết, biểu quyết các hoạt động của CLB do mảng mình phụ trách.

- Là người trực tiếp phụ trách, triển khai dự án do Ban điều hành chỉ đạo. Nhưng phải hoàn toan chịu trách nhiệm khi dự án triển khai chậm, hoặc thất bại.

- Là đại diện của CLB khi tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, các CLB khác trong các kế hoạch của CLB.

- Được bỏ phiếu tín nhiệm, bãi nhiệm trong các lần bầu cử Ban điều hành mới.

3. Trách nhiệm.

3.1. Trách nhiệm của Hội viên.
- Tham gia một cách tự nguyện, đoàn kết và chan hòa với các Hội viên khác.
- Trung thực, thẳng thắn góp ý và hết mình vì mục tiêu chung của CLB.

- Bảo vệ uy tín của CLB, tôn trọng ý kiến nhận xét phê bình của các thành viên trong Ban điều hành.

3.2 Trách nhiệm của Chủ tịch và các Ban điều hành CLB.
- Tôn trọng mọi góp ý của các Hội viên trong các vấn đề cần bàn luận chung của CLB.
- Đặt Lợi ích của CLB lên đầu trong khi xây dựng các hoạt động và triển khai các dự án.

- Luôn là tấm gương cho các Hội viên khác noi theo và học hỏi.


4. Khen thưởng và kỉ luật.
- Tùy theo mức đóng góp, hay của các Hội viên cũng như Ban điều hành trong sự phát triển của CLB mà xem xét tuyên dương, khen thưởng một cách xứng đáng.
- Còn nhưng vi phạm các điều lệ, quy định của CLB cũng sẽ bị kỉ luật theo mức khuyển trách, cảnh cáo, và đến mức đình chỉ công tác trong CLB.


*Chú ý: những quy định và điều lệ trên có thể sửa đổi khi được các tổ chức bảo trợ hoặc Ban điều hành thông qua.
KSV ngày 21/03/2011

Thay mặt ban tổ chức
Thân
Grace


Giới thiệu CLB KSV vì Trái Đất Xanh
Điều lệ của CLB KSV vì Trái Đất Xanh
Cơ cấu tổ chức CLB KSV vì trái đất xanh.
Đăng ký Hội viên CLB môi trường
Ban điều hành Club.
Lịch Trình Họp Online của CLB.


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

vnGreener

Cựu quản lý
Tham gia
23/2/2011
Bài viết
588
Hi! Hình như tớ ko vào dc cả 4 trang web theo link ở trên.[/QUOTE””]
Có lẽ chế độ [thread] này của 4rum đã bị ngăn lại rồi, nên chỉ có thể đăng cả link lên như thế này thôi.
Giới thiệu CLB KSV vì Trái Đất Xanh

http://kenhsinhvien.vn/posts/82962
Điều lệ của CLB.
http://kenhsinhvien.vn/forum/newreply.php?do=newreply&p=8296
Cơ cấu tổ chức CLB KSV vì trái đất xanh
http://kenhsinhvien.vn/topic/19331
Đăng ký Hội viên CLB môi trường KSV.

http://kenhsinhvien.vn/topic/19330
anhnt.anh
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top