Điều 8: Quyền và trách nhiệm của người dự thi

catdailoi

Banned
Tham gia
27/7/2020
Bài viết
3
1. Các cá nhân, tổ chức dự thi có trách nhiệm tuân thủ các qui định của Thể lệ này và phải đảm bảo:
Biểu trưng dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả;
Biểu trưng dự thi chưa được sử dụng, xuất hiện, thừa nhận, công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước;
Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.

2. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được Ban Tổ chức do lỗi kỹ thuật.

3. Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi cho các tác giả tham gia dự thi.

4. Trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả dự thi phải thông báo với Ban Tổ chức bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp bài dự thi.

5. Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền mẫu thiết. Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đoạt giải, tác giả dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật; đồng thời Ban tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó.

6. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả trúng giải chi trả.
 
Top