Điều 5: Sản phẩm dự thi

catdailoi

Banned
Tham gia
27/7/2020
Bài viết
3
1. Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
2. Hồ sơ dự thi được cho trong phong bì khổ A4, bao gồm:
– Mẫu thiết kế biểu trưng;
– Bản thuyết minh ý tưởng (không quá 250 từ, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman) nêu tóm tắt về ý tưởng sáng tác, có ghi mã số tự chọn;
– Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu): ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số tác phẩm dự thi (như đã ghi sau tác phẩm dự thi); Phiếu đăng ký phải được đặt trong phong bì nhỏ được dán kín, bên ngoài phong bì chỉ ghi các mã số tự chọn (Mã số gồm 5 chữ số do người dự thi tự chọn phải thống nhất giữa bài dự thi, bản thuyết minh, phiếu đăng ký dự thi và phong bì đựng phiếu đăng ký dự thi).
Tiêu đề trên phong bì hồ sơ: Tác phẩm dự thi “Sáng tác biểu trưng (logo) của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh”.

3. Địa chỉ nơi nhận: Thường trực Ban Tổ chức (Phòng Văn hóa Thông tin Xã hội) Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh; Số 147 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: (+84) 028.39302127 (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

4. Mẫu thiết kế biểu trưng:
Mỗi bài dự thi phải thể hiện 01 mẫu thiết kế lớn và 01 mẫu thiết kế nhỏ trong cùng một trang giấy A4 (21cm x 29.7cm), in màu (logo thiết kế không được sử dụng quá 4 màu) trên nền trắng, không dòng kẻ, cụ thể:
Mẫu thiết kế lớn: Có kích thước (dài/rộng) không quá 15 cm, in màu, đặt ở chính giữa trang giấy.
Mẫu thiết kế nhỏ: Là bản thu nhỏ của mẫu thiết kế có kích thước (dài/rộng) không quá 03cm, in màu, đặt ở phía dưới, bên phải trang giấy.
(Không ghi bất kỳ ký hiệu nào khác ngoài 02 mẫu thiết kế trên)
Mặt sau mỗi mẫu thiết kế dự thi (góc bên phải) ghi một mã số gồm 05 chữ số do người dự thi tự chọn.
 
Top