Điều 1: Sự cần thiết

catdailoi

Banned
Tham gia
27/7/2020
Bài viết
3
Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố HỒ CHÍ MINH được thành lập theo Quyết định số 4253/QĐ-UB-VX ngày 15 tháng 12 năm 1994 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với tiền thân là Ban Việt kiều thành phố; là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác trong lĩnh vực công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố phát động và tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh”, nhằm xây dựng, thiết kế, chọn lọc hình ảnh tiêu biểu, đặc trưng phù hợp với tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố; thể hiện được nét đẹp tinh tế của cơ quan qua hình ảnh biểu trưng được chọn thông qua cuộc thi.
 
Top