Elvisbin

Thành viên mới
Tham gia
4/5/2013
Bài viết
0
Tax-1 Dịch vụ báo cáo thuế hộ cho công ty kinh doanh ngành dịch vụ

Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp, mọi doanh nghiệp đều cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Việc duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những yêu cầu cao về nhân sự và kinh phí .
Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình , T&H với dịch vụ Kế toán thuế trọn gói sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý , giải quyết mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất
Công việc thực hiện:
1. Tháng:
1. Sắp xếp chứng từ & lập các biểu mẫu kế toán liên quan tới báo cáo thuế
2. Lập & in bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
3. Lập & in bản kê hàng hóa dịch vụ mua vào
4. In tờ khai GTGT
5. Lập & In bảng kê tình hình sử dụng hóa đơn
2. Quý:
1. Sắp xếp chứng từ & lập các biểu mẫu kế toán liên quan tới báo cáo thuế
2. Lập & In bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
3. Lập & In bản kê hàng hóa dịch vụ mua vào
4. In tờ khai GTGT
5. Lập & In bảng kê tình hình sử dụng hóa đơn
6. Lập & In tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
3. Năm:
1. Sắp xếp chứng từ & lập các biểu mẫu kế toán liên quan tới báo cáo thuế
2. Lập & In bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
3. Lập & In bản kê hàng hóa dịch vụ mua vào
4. In tờ khai GTGT
5. Lập & In bảng kê tình hình sử dụng hóa đơn
6. Lập & In quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
7. Lập & In quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn năm

Gói số 1: Công ty dịch vụ.
(1)
Không phát sinh: 300.000đ
1 đến 10 hóa đơn: 800.000đ
1 đến 20 hóa đơn: 1.000.000đ
1 đến 30 hóa đơn: 1.200.000đ
1 đến 40 hóa đơn: 1.400.000đ
1 đến 50 hóa đơn: 1.600.000đ
Cứ 10 hóa đơn tăng thêm là 200.000đ.
(2) Tờ khai thuế thu nhâp doanh nghiêp theo quý: 300.000đ
(3) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp : 500.000đ
Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh các khoản mục thuế 100.000đ ( Chỉ áp dụng đối với thuế GTGT)
VD:
Khách hàng hộp đồng 1 năm, có từ 1-10 hóa đơn / tháng (1) + (2) + (3) = 800,000đ x 12 tháng + 300,000đ x 4 quý + 500.000 đ/ năm = 11,300,000 vnđ

Phí trên giao dịch tại Trung tâm dịch vụ, Nếu giao dịch tại địa điểm của khách hàng thì giá bổ sung tiền xăng:

Tax-2 Dịch vụ báo cáo thuế hộ cho công ty kinh doanh ngành thương mại

Công việc thực hiện:
1. Tháng:
1. Sắp xếp chứng từ & lập các biểu mẫu kế toán liên quan tới báo cáo thuế
2. Lập & in bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
3. Lập & in bản kê hàng hóa dịch vụ mua vào
4. In tờ khai GTGT
5. Lập & In bảng kê tình hình sử dụng hóa đơn
2. Quý:
1. Sắp xếp chứng từ & lập các biểu mẫu kế toán liên quan tới báo cáo thuế
2. Lập & In bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
3. Lập & In bản kê hàng hóa dịch vụ mua vào
4. In tờ khai GTGT
5. Lập & In bảng kê tình hình sử dụng hóa đơn
6. Lập & In tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
3. Năm:
1. Sắp xếp chứng từ & lập các biểu mẫu kế toán liên quan tới báo cáo thuế
2. Lập & In bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
3. Lập & In bản kê hàng hóa dịch vụ mua vào
4. In tờ khai GTGT
5. Lập & In bảng kê tình hình sử dụng hóa đơn
6. Lập & In quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
7. Lập & In quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn năm
Gói 2:Công ty thương mại.
(1)
Không phát sinh: 300.000đ
1 đến 10 hóa đơn: 820.000đ
1 đến 20 hóa đơn: 1.000.000đ
1 đến 30 hóa đơn: 1.200.000đ
1 đến 40 hóa đơn: 1.400.000đ
1 đến 50 hóa đơn: 1.800.000đ
Cứ 10 hóa đơn tăng thêm là 200.000đ.
(2) Tờ khai thuế thu nhâp doanh nghiêp theo quý: 300.000đ
(3) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp : 500.000đ
(4) Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh các khoản mục thuế 100.000đ ( Chỉ áp dụng đối với thuế GTGT)
VD:
Khách hàng hộp đồng 1 năm, có từ 1-10 hóa đơn / tháng (1) + (2) + (3) = 820,000đ x 12 tháng + 300,000đ x 4 quý + 500.000 đ/ năm = 11,540,000 vnđ
Tax-3 Dịch vụ báo cáo thuế hộ cho công ty kinh doanh ngành sản xuất


Công việc thực hiện:
1. Tháng:
1. Sắp xếp chứng từ & lập các biểu mẫu kế toán liên quan tới báo cáo thuế
2. Lập & in bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
3. Lập & in bản kê hàng hóa dịch vụ mua vào
4. In tờ khai GTGT
5. Lập & In bảng kê tình hình sử dụng hóa đơn
2. Quý:
1. Sắp xếp chứng từ & lập các biểu mẫu kế toán liên quan tới báo cáo thuế
2. Lập & In bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
3. Lập & In bản kê hàng hóa dịch vụ mua vào
4. In tờ khai GTGT
5. Lập & In bảng kê tình hình sử dụng hóa đơn
6. Lập & In tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
3. Năm:
1. Sắp xếp chứng từ & lập các biểu mẫu kế toán liên quan tới báo cáo thuế
2. Lập & In bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
3. Lập & In bản kê hàng hóa dịch vụ mua vào
4. In tờ khai GTGT
5. Lập & In bảng kê tình hình sử dụng hóa đơn
6. Lập & In quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
7. Lập & In quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn năm
Gói 3: Công ty sản xuất.
(1)

  • Không phát sinh: 300.000đ
  • 1 đến 10 hóa đơn: 940.000đ
  • 1 đến 20 hóa đơn: 1.200.000đ
  • 1 đến 30 hóa đơn: 1.400.000đ
  • đến 40 hóa đơn: 1.600.000đ
  • 1 đến 50 hóa đơn: 1.800.000đ
  • Cứ 10 hóa đơn tăng thêm là 200.000đ.
(2) Tờ khai thuế thu nhâp doanh nghiêp theo quý: 300.000đ
(3) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp : 500.000đ
(4) Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh các khoản mục thuế 100.000đ ( Chỉ áp dụng đối với thuế GTGT)
VD:
Khách hàng hộp đồng 1 năm, có từ 1-10 hóa đơn / tháng (1) + (2) + (3) = 940,000đ x 12 tháng + 300,000đ x 4 quý + 500.000 đ/ năm = 12,980,000 vnđ
Tax-5 : Dịch vụ làm sổ sách kế toán


Việc sắp xếp chứng từ kế toán trở nên khó khăn nếu bạn không thật sự có kinh nghiệm, hãy để chúng tôi giúp bạn với dich vụ làm sổ sách kế toán
- Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các chứng từ theo quy định. (miễn phí)
- In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị. 750.000đ/tháng.
- Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành. 1.500.000đ/tháng
- Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thế khi có yêu cầu. 1.000.000đ
- Phí đứng tên kế toán trưởng. 500.000đ
- Báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm. 1.500.000đ (đã có sổ sách)
Sự nhiệt tình trong công việc với các chuyên gia tư vấn, cố vấn cao cấp, sự tận tâm của đội ngữ kế toán của NhonMy group sẽ giúp cho quý doanh nghiệp mọi việc liên quan tới kế toán trở nên đơn giản & hiệu quả.
Tax-all Dịch vụ báo cáo thuế 2 trong 1 (bao gồm làm sổ sách và báo cáo thuế)


Công việc thực hiện:
1. Sắp xếp chứng từ.
2. Lập và in báo cao thuế tháng GTGT tháng.
3. Lập và in tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp ( nếu là quý)
4. Quyết toán thuế thu nhâp doanh nghiệp (nếu là năm)
5. Nộp tờ khai thuế GTGT và Thuế thu nhập doanh nghiệp.
6. Hoàn thành sổ sách
7. In phiếu thu, phiếu chi…
Giá trọn gói:
1. Từ 1 đến 20 hóa đơn/ tháng: 980.000đ/ tháng
2. Từ 1 đến 50 hóa đơn/ tháng: 1.300.00đ/ tháng
3. Từ 1 đến 100 hóa đơn/ tháng: 1.800.000đ/tháng
4. Trên 100 hoa đơn/ tháng cứ 10 hóa đơn tăng thêm thì + 100.000đ phí tăng thêm

Miễm phí hướng dẫn lập hóa đơn GTGT, phiếu thu phiếu chi, ủy nhiệm chi.../.
2) Theo từng khoản mục:
- Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các chứng từ theo quy định. (miễn phí)
- In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị. 500.000đ/tháng.
- Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành. 1.300.000đ/tháng
- Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thế khi có yêu cầu. 1.000.000đ
- Phí đứng tên kế toán trưởng. 500.000đ
- Báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm. 1.500.000đ (đã có sổ sách)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Kế toán T&H
Địa chỉ: TT Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
SĐT: 0909 64 62 64
 
Top