Đây là cơ sở để chúng ta phải hối lộ Thánh Thần càng nhiều càng tốt đấy bạn nhỉ ???

Top