Dây đồng bện mạ thiếc, cáp đồng bện, thanh cái đồng mềm, Flexible busbar

QT Engneering

Thành viên mới
Tham gia
13/1/2018
Bài viết
0
Liên hệ : Mr Thái - 0932210082 Mail : vuthaihcmute@gmail.com QT ENGINEERING | QTBUSBAR là nhà cung cấp vật tư hệ thống tiếp địa, dây đồng trần, dây đồng bọc, dây đồng bện mạ thiếc. Quy cách của sản phần dây đồng bện, dây đồng mềm mạ thiếc, Dây đồng bện, cáp đồng bện, thanh đồng bện, thanh cái đồng bện, Thanh cái mềm, thanh đồng mềm, dây đồng bện 4mm2, dây đồng bện 6mm2, dây đồng bện 8mm2, dây đồng bện 10mm2, dây đồng bện 14mm2, dây đồng bện 16mm2, dây đồng bện 20mm2, dây đồng bện 25mm2, dây đồng bện 35mm2, sợi đồng bện, dây đồng tiếp địa, dây tiếp đị, Busbar đồng, busbar đồng mềm, Flexible busbar, Copper flexible busbar, Flexible copper busbar, Flexible copper braid, Busbar braid, copper braid, flexible wire, braided copper flexible cable, Dây te tiếp địa đồng bện, Busbar đồng mềm trong tủ điện, trạm biến áp, Flexible link nối busway và máy phát,Flexible link nối busway và busbar máy phát, ..

0aa5d51d3496d7c88e87.jpg
1ffe5193964c75122c5d - Copy.jpg
6bc4befa0ec1ee9fb7d0.jpg
6f3c7458735b9305ca4a.jpg
8.jpg
8e9efa380fdfee81b7ce.jpg
braid-busb.jpg
braided-copper-cable.jpg
braided-flexible-bar (5).jpg
braided-flexible-bar (6).jpg
Busbar flexible 400x150x12.jpg
Busbar mềm  400x50x 10.jpg
IMG_1895.JPG
IMG_3112.JPG
IMG_3229.JPG
 
Top