Đào tạo văn thư lưu trữ chuyên nghiệp

ThuHang451

Banned
Tham gia
24/10/2012
Bài viết
0
Nhận đào tạo hợp đồng cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu. lh 0978 86 86 57 Mrs Hằng
 

ThuHang451

Banned
Tham gia
24/10/2012
Bài viết
0
Đào tạo nghiệp vụ văn tư lưu trữ. Cấp chứng chỉ theo quy định của bộ Giáo Dục. lh 0978 86 86 57 Mrs Hằng
 

ThuHang451

Banned
Tham gia
24/10/2012
Bài viết
0
Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, chứng chỉ dùng làm hồ sơ xin việc, thi công chức, viên chức.
lh 0978 86 86 57
 

ThuHang451

Banned
Tham gia
24/10/2012
Bài viết
0
Nhận đào tạo hợp đồng cho các cơ quan tổ chức có nhu cầu. lu 0978 86 86 57
 

ThuHang451

Banned
Tham gia
24/10/2012
Bài viết
0
Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ. 0978 86 86 57 Mrs Hằng
 

ThuHang451

Banned
Tham gia
24/10/2012
Bài viết
0
Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ chuyên nghiệp. lh 0978 86 86 57
 

ThuHang451

Banned
Tham gia
24/10/2012
Bài viết
0
Địa chỉ đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ uy tín. lh 0978 86 86 57
 

ThuHang451

Banned
Tham gia
24/10/2012
Bài viết
0
Khóa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ cấp chứng chỉ để thi công chức. lh: 0978 86 86 57 Mrs Hằng
 

ThuHang451

Banned
Tham gia
24/10/2012
Bài viết
0
Đào tạo, chứng chỉ văn thư lưu trữ có gia trị trên toàn quốc. Chứng chỉ dùng thi công chức, viên chức, xin việc.
 

ThuHang451

Banned
Tham gia
24/10/2012
Bài viết
0
học nghiệp vụ văn thư lưu trữ, cấp chứng chỉ sau khóa học.
 

ThuHang451

Banned
Tham gia
24/10/2012
Bài viết
0
Văn thư lưu trữ chuyên nghiệp. chứng chỉ làm hồ sơ xin việc, thi công chức
 
Top