ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH ASP.NET MVC 5_6 TỐT NHẤT HÀ NỘI

Thao_Nhi

Banned
Tham gia
20/9/2016
Bài viết
1
1- Thông tin Khóa đào tạo & Quyền lợi của Học Viên:
- Hình thức Đào Tạo : Đào tạo trên Dự Án Thực Tế <Training-On-Jobs>.
- Chỉ tiêu Tuyển Sinh : 07 - 12 Học viên.
- Thời gian Đào Tạo : 3,5 - 4 tháng - 03 buổi/tuần.
- Điều kiện tham gia : Nắm chắc kiến thức nền tảng + công nghệ với C#.NET.
- Quyền lợi khi tham gia :
+ Được Học Thử 01 Tuần MIỄN PHÍ.
+ Được nhận trọn bộ Video hướng dẫn (Step - By - Step) + Bài giảng từng phần nội dung học.
+ Nhận nhiều Ưu Đãi hấp dẫn (Nhận được Học Bổng từ 50 - 100% đối với học viên có hoàn cảnh khó khăn & người khuyết tật).
+ Được học cùng Chuyên Gia có nhiều năm Kinh Nghiệm trên các Dự Án lớn, với các cương vị như: PL (Project Leader) hay PM (Project Manager).
+ Được Chuyên gia hướng dẫn phát triển dự án thực tế.
+ Được chia sẻ nhiều kỹ năng quan trọng khi join vào dự án tại doanh nghiệp hoặc làm việc với khách hàng.
+ Được tham gia làm dự án Cuối Khóa để thực hiện Bảo Vệ Tốt Nghiệp.
+ Được nhận Chứng Nhận Kinh Nghiệm Dự Án khi tốt nghiệp.
+ Được tham gia vào các đợt Phỏng Vấn chọn Ứng Viên tổ chức tại iMIC.
+ Được gửi sang Thực Tập hoặc Đi Làm tại các Đối Tác hoặc Khách Hàng thân thiết của iMIC.
+ Được tham gia vào Cộng Đồng Học Viên IMIC để giao lưu học hỏi kiến thức lẫn nhau.
+ Được chia sẻ kỹ năng chuẩn bị CV và phỏng vấn trực tiếp.

A - Mục tiêu của khóa Đào Tạo này?

+ Truyền dạy cho Học viên nhiều Kỹ năng + Kiến thức + Kinh nghiệm khi Lập trình phát triển Dự Án phần mềm ứng dụng với ngôn ngữ C#.NET + Công nghệ Chuẩn cho Dự Án của MicroSoft.
+ Để lĩnh hội được nhiều Kiến Thức và Kinh Nghiệm phát triển Dự Án về ASP.NET MVC5-6 WebPortals thì điều kiện chính là Học Viên cần bắt buộc phải nắm chắc C#.NET.
+ Sau khi tốt nghiệp khóa Đào Tạo học viên được cơ hội join ngay vào các lớp HUẤN LUYỆN KINH NGHIỆM trên DỰ ÁN để tích lũy cho mình nhiều Kinh Nghiệm phát triển và Quản lý Dự Án.
+ Tất cả học viên khi Tốt Nghiệp khóa HUẤN LUYỆN sẽ trở thành NHÂN VIÊN DỰ ÁN làm việc tại Tập Đoàn iMicroSoft Việt Nam với đầy đủ các Chính Sách Lương + Thưởng liên quan.
+ Học viên có Mong muốn & Nguyện vọng thì PĐT iMIC sẽ gửi thông tin CV sang các Đối Tác hoặc Khách Hàng của iMIC để giới thiệu việc làm.


B - Nội dung Kiến Thức & Kinh Nghiệm trong Khóa đào tạo phát triển DỰ ÁN PHẦN MỀM với C#.NET APPs?
- Công cụ phát triển:
+ SQL Server Management Studio 2008
+ Microsoft Visual Studio 2012 - 2013
+ Microsoft Visual SourceSafe
+ Visual SVN Server – Tortoise SVN
+ Team Foundation Server 2010

1 - Phân tích Thiết Kế Hệ Thống trên Dự Án:
- Nắm chắc kiến thức cũng như kinh nghiệm về phân tích thiết kế hệ thống.
- Nắm bắt và hiểu rõ Qui trình phân tích thiết kế từ khâu khai thác Requitment của Khách Hàng đến khâu hoàn chỉnh xong bản PTTK Hệ Thống.
- Giúp tự chủ pttk hệ thống cho các bài toán khác.

2 - Cài đặt & cấu hình Database SQL Server:
- Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
+ Hiểu về cấu trúc cơ sở dữ liệu SQL Server.
+ Cài đặt và cấu hình csdl SQL Server (DataFile & LogFile).
+ Cài đặt và cấu hình Tools SQL Server Management Studio,..
+ Tạo và quản lý cấu hình thông tin Database (Services & Remote Connections)
+ Một số kỹ thuật khác liên quan nội dung này.

2.1 - Định nghĩa đối tượng và mô hình hóa Quan hệ:
- Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
• Tạo và quản lý các đối tượng thực thể: table, views,…
• Hiểu rõ kinh nghiệm về phân tích thiết kế CSDL dựa trên requitment của khách hàng (ER Relationship).
• Hiểu rõ các chuẩn hóa CODD(Normal Form – 1NF, 2NF, 3NF) phục vụ tối ưu và mô hình hóa phân tích thiết kế hệ thống khi giải quyết các
bài toán thực tế.
• Phân tích thiết kế & thiết lập mô hình quan hệ rằng buộc liên kết giữa các thực thể với nhau (1-1, 1-n & m-n)
- Một số kỹ thuật khác liên quan nội dung này.

2.2 - Lập trình truy vấn dữ liệu với T-SQL:
- Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
• Cú pháp lệnh, khối lệnh SQL.
• Các kiểu dữ liệu cơ bản trong SQL Server (Char, Varchar, NVarchar, Binary,...)
• Tạo, sửa, xóa các thực thể sử dụng Query (create, alter,constraints,..)
- Các tập lệnh lập trình thao tác với dữ liệu (Insert, Update, Delete, Like, Join Data, Union, With, Rank,…)

2.3 - Lập trình Stored Procedures, Functions:
- Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
• Hiểu rõ các dạng thủ tục, hàm trong Sql Server.
• Xây dựng và phát triển được các modules dựa vào thủ tục (procedure), hàm (functions)
• Debug for Stored procedure, Functions
- Một số kỹ thuật khác liên quan nội dung này.

2.4 - Kỹ thuật Nhâp/Xuất dữ liệu:
- Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
• Kỹ thuật khi import dữ liệu ngoài vào trong csdl SQL Server:
--> Text file, Excel, Access
--> SQL Server
--> Oracle
--> Khác
• Kỹ thuật khi Export dữ liệu trong SQL ra các dạng file tương ứng : Text file, Excel, Html, SQL file,… hoặc tới các hệ database tương ứng:
SQL, Oracle, Excel, Access,…
• Nhập & Xuất thông qua lập trình truy vấn dữ liệu có chọn lọc.
- Một số kỹ thuật khác liên quan nội dung này.

3 - Kinh Nghiệm phát triển Phần Dự Án Website | WebPortal với ASP.NET MVC5-6:
3.1 - Quản Lý Cấu Hình Dự Án (Overviews and configuration tools for developer):
- Cài đặt và cấu hình các công cụ lập trình.
- Kiến thức, Kinh Nghiệm về quản lý cấu hình, quản lý source code trong các dự án với Visual SourceSafe | SVN | Teampoundation Server.
- Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.

3.2 - HTML5 & CSS3 –PSD into HTML/CSS - JQuery & Ajax – Bootstrap & Resonsive – Oracle Database:
-
Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
+ Nắm chắc Kiến Thức – Kinh Nghiệm về HTML/HTML5 & CSS/CSS3.
+ Nắm chắc Kiến Thức – Kinh Nghiệm về cắt PSD thành HTML/CSS.
+ Nắm chắc Kiến Thức – Kinh Nghiệm về BOOTSTRAP & RESPONSIVE.
+ Nắm chắc Kiến Thức – Kinh Nghiệm về JQUERY & AJAX (core, Ajax, MicroSoft Plugin,…).
+ Nắm chắc Kiến Thức – Kinh Nghiệm về ORACLE DATABASE.
- Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

3.3 - MVC framework, ASP.NET 5 Applications
- Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về MVC framework, ASP.NET MVC5-6 Applications:
+ Định nghĩa mô hình MVC (View – Controller – Models).
+ Định nghĩa và sử dụng tham số hóa hệ thống.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm sử dụng kỹ thuật lập trình với LinQ & Entity Frameworks.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm sử dụng kỹ thuật với View và Layout (Html5, Css, Asp.NET Razor,..).
- Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

3.4 - ASP.NET MVC 5-6 Application and Map Routing Configuration
- Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về ASP.NET MVC 5-6 Application and Map Routing Configuration:
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về các Components trong MVC.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về Request & Response trong ASP.NET.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về Event, Postback và Event trong mô MVC.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về ASP.NET MVC Map Routing.
- Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

3.5 - ASP.NET MVC Web Page Design with HTML Helper & Extension Classes
-
Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về ASP.NET MVC 4-5 Web Page Design with HTMLHelper & Extension Classes:
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về NameSpacing HTML.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về HTMLHelper & Extension Classes trong ASP.NET MVC.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về ASPX Code, HTML Tags,…
- Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

3.6 - ASP.NET MVC Site Layout with View Page, Layout Page và Partial Page
- Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về Site Layout with View Page, Layout Page và Partial Page:
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về Layout như: Web Pages, View Pages và Sections Pages.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về Partial Pages và Layout Pages.
- Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

3.7 - ASP.NET MVC Sharing Data in Controllers và Views Components
- Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về Sharing Data in Controllers và Views Components:
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về các Objects trong Asp.Net MVC.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về cơ chế xử lý Post và Get trong Asp.Net MVC.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về cơ chế làm việc giữa Models - Controllers và Views (Views Bags, View Data, TempData Classess).
- Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

3.8 - ASP.NET MVC LinQ to SQL, SQL Server Data và Entity Frameworks
- Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về LinQ to SQL, SQL Server Data và Entity Frameworks:
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về LinQ to SQL.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về LinQ & Entity Frameworks.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về LinQ Database Models và Class Diagrams.
- Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

3.9 - ASP.NET MVC ASPX Code & Razor Code với Jquery Library
- Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về Code & Razor Code với Jquery Library:
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về Jquery Libraries.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về xử lý kết hợp giữa HTML Tags với Jquery Libraries.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về Validation Technology và các kiểu Validation trong ASP.NET MVC.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về Validation Extensions, Annotations Validators, Validations với Jquery và Javascript.
- Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

4.0 - ASP.NET MVC 4-5 Ajax & Jquery
- Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về Ajax và các kiểu Ajax trong MVC.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về Ajax Libraries, Jquery Ajax và Microsoft Ajax .
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về Navigation Pagging.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về Upload và Download trong MVC.
+ Kiến thức, Kinh Nghiệm về xác thực tài khoản như: Google, Facebooks, Yahoo, Twister API.
- Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

4.1 - ASP.NET MVC 4-5 PROJECTS
- Vận dụng toàn bộ Kiến Thức, Kinh Nghiệm vào phát triển một số dự án WebPortals về ASP.NET MVC như:
+ Cổng thông tin điện tử Báo Mạng: VnExpress, Dantri.com.vn,…
+ Cổng thông tin Bán Hàng Trực Tuyến – TMĐT: Vatgia.com, sendo.vn, muachung.vn,…
+ Cổng thông tin Cộng Đồng Trực Tuyến,…
+ Phát triển theo mô hình MVC – Dự án gồm cả Front End & Back End.
+ Dựng hệ thống Web Services với WCF cho xử lý Core của Server.
+ Teamplate chuẩn với Bootstrap & Responsive.
- Yêu cầu bài toán trong Dự Án gắn liền thực tế.

- Đơn vị tổ chức Tuyển Sinh
- IMIC - ĐÀO TẠO KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH & ĐỒ HỌA
- Địa điểm: Tầng 2B, tòa nhà T6-8, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Số 643A Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội.
- Hotline: 043 7557 333 - 043 7557 666 - 0916 878 224
- Website: www.imic.edu.vn
- Email: tuvan@imicrosoft.edu.vn
- Facebook: www.facebook.com/imicrosoft.edu.vn
- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCiKvIsKnKjftoChlVbdDVMA
IMIC-Khoa-lap-trinh-website-webportal-voi-ASP-NET-MVC-5-6(1).jpg


IMIC-hoc-vien-Khoa-lap-trinh-website-webportal-voi-ASP-NET-MVC-5-6.jpg


IMIC-du-an-cuoi-khoa-hoc-lap-trinh-website-asp_net-mvc-1.png

IMIC-du-an-cuoi-khoa-hoc-lap-trinh-website-asp_net-mvc-02.png


IMIC-du-an-cuoi-khoa-hoc-lap-trinh-website-asp_net-mvc-03.png


IMIC-Sologan-Khoa-Lap-Trinh-ASPNET-MVC-CB-NC.png
 
Quay lại
Top