đào tạo khóa học kế toán trưởng tại Long An

congtygiaoduc

Banned
Tham gia
2/12/2013
Bài viết
0
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC

VIỆT NAM

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

C:\Users\Tien\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif
TP HCM, ngày ……. Tháng……. năm 2013THƯ MỜI THAM DỰ

Lớp: KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP


Kính gửi: Ban lãnh đạo quý cơ quan, Doanh nghiệp, cá nhân

Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2011/TT - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP : Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng".

Để giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính kế toán trong các cơ quan nâng cao trình độ quản lý tài chính, cập nhật các văn bản chế độ mới, chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn chức danh kế toán trưởng. Cty CP Giáo dục Việt Nam được sự ủy quyền của Học Viện Tài Chính – Bộ tài chính mở lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng với các nội dung sau:

1. Đối tượng học: những người có đủ 2 điều kiện dưới đây:

- Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán hoặc kiểm toán

- Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên.Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên (tính theo ngày tháng năm tốt nghiệp trên bằng)

2. Thời gian đào tạo:

- Lớp kế toán trưởng doanh nghiệp: 1 tháng

(Gồm 11 chuyên đề theo qui định của Bộ tài chính)

- Lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp nghiệp: 01 tháng

(Gồm 10 chuyên đề theo qui định của Bộ tài chính)

3. Giảng viên: Giáo sư, tiến sĩ và các chuyên gia từ Bộ tài chính, Tổng cục thuế và Học Viện Tài Chính, Trường cao đẳng Tài chính - Hải quan trực tiếp giảng dạy.

4. Chứng chỉ:Cuối khoá, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng Kế toán trưởng” do Bộ Tài Chính ban hành theo Thông tư số 199/2011/TT - BTC. (Chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam)

5. Học phí:

- Lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: 3.000.000đ/học viên/khóa học

- Lớp kế toán trưởng doanh nghiệp : 3.000.000đ/học viên/khóa học


6. Khai giảng: Hàng tháng.

7. Địa điểm học: Tại Long An ( Đơn vị đào tạo sẽ thông báo cụ thể đến cá nhân và đơn vị sau)


Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học : Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá học gửi danh sách các học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ qua địa chỉ mail trước 03 ngày cho mỗi khoá học.


Thủ tục nhập học:

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp phô tô công chứng.

- 01 Chứng minh nhân dân phôtô

- 01 Mẫu đơn nhập học có dán ảnh, đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan công tác (theo mẫu quy định đính kèm)

- 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)


MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam

Add: Số 195 – Đường D2 – P.25 – Q. Bình Thạnh, TP HCM

Email: tiennt@giaoducvietnam.edu.vn
Tel: 08. 6678 7372

Mobile: 0983 86 86 01 ( Ms Tiến- phòng đào tạo)

---------------------------------------------------------

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu vp:
Đào Xuân Dũng
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top