Đào tạo chứng chỉ NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN,NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH

giaoducgiaoduc09

Thành viên mới
Tham gia
6/4/2016
Bài viết
0
THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN,NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH
CHỨNG CHỈ BỔI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN

1. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN (mã số 06.031)

+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 4.500.000 đồng/học viên

2. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH(mã số 06.030)
+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 5.000.000 đồng/học viên

3.Thời gian đăng ký & Thủ tục nhập học :
+Hình thức học:
Trực tuyến online kết hợp tập trung offline.
+Đơn vị Đào tạo & cấp chứng chỉ: Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính - Bộ Tài Chính
+Hồ sơ :

- 01 Chứng minh nhân dân photo công chứng;
- 01 Phiếu trích ngang (Theo mẫu quy định đính kèm) ;
- 03 Hình 3x4 (bỏ vào bì thư)

4.Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia khoá học, vui lòng tập hợp danh sách và gửi về địa chỉ email: giaoducvietnam09@gmail.com , hoặc liên hệ số điện thoại,zalo : 0902 86 86 49 (Ngọc Linh,Phòng đào tạo).
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Số 195 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM.
Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

NKTV.2022.jpg
 
THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN,NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH
CHỨNG CHỈ BỔI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN

1. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN (mã số 06.031)

+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 4.500.000 đồng/học viên

2. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH(mã số 06.030)
+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 5.000.000 đồng/học viên

3.Thời gian đăng ký & Thủ tục nhập học :
+Hình thức học:
Trực tuyến online kết hợp tập trung offline.
+Đơn vị Đào tạo & cấp chứng chỉ: Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính - Bộ Tài Chính
+Hồ sơ :

- 01 Chứng minh nhân dân photo công chứng;
- 01 Phiếu trích ngang (Theo mẫu quy định đính kèm) ;
- 03 Hình 3x4 (bỏ vào bì thư)

4.Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia khoá học, vui lòng tập hợp danh sách và gửi về địa chỉ email: giaoducvietnam09@gmail.com , hoặc liên hệ số điện thoại,zalo : 0902 86 86 49 (Ngọc Linh,Phòng đào tạo).
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Số 195 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM.
Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xem file đính kèm #354922
LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN 06.031 NĂM 2023
 
THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN,NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH
CHỨNG CHỈ BỔI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN

1. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN (mã số 06.031)

+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 4.500.000 đồng/học viên

2. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH(mã số 06.030)
+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 5.000.000 đồng/học viên

3.Thời gian đăng ký & Thủ tục nhập học :
+Hình thức học:
Trực tuyến online kết hợp tập trung offline.
+Đơn vị Đào tạo & cấp chứng chỉ: Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính - Bộ Tài Chính
+Hồ sơ :

- 01 Chứng minh nhân dân photo công chứng;
- 01 Phiếu trích ngang (Theo mẫu quy định đính kèm) ;
- 03 Hình 3x4 (bỏ vào bì thư)

4.Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia khoá học, vui lòng tập hợp danh sách và gửi về địa chỉ email: giaoducvietnam09@gmail.com , hoặc liên hệ số điện thoại,zalo : 0902 86 86 49 (Ngọc Linh,Phòng đào tạo).
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Số 195 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM.
Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xem file đính kèm #354922
LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN 2023
LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH 2023
 
THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN,NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH
CHỨNG CHỈ BỔI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN

1. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN (mã số 06.031)

+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 4.500.000 đồng/học viên

2. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH(mã số 06.030)
+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 5.000.000 đồng/học viên

3.Thời gian đăng ký & Thủ tục nhập học :
+Hình thức học:
Trực tuyến online kết hợp tập trung offline.
+Đơn vị Đào tạo & cấp chứng chỉ: Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính - Bộ Tài Chính
+Hồ sơ :

- 01 Chứng minh nhân dân photo công chứng;
- 01 Phiếu trích ngang (Theo mẫu quy định đính kèm) ;
- 03 Hình 3x4 (bỏ vào bì thư)

4.Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia khoá học, vui lòng tập hợp danh sách và gửi về địa chỉ email: giaoducvietnam09@gmail.com , hoặc liên hệ số điện thoại,zalo : 0902 86 86 49 (Ngọc Linh,Phòng đào tạo).
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Số 195 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM.
Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xem file đính kèm #354922
THI CHỨNG CHỈ NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN 2023
 
THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN,NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH
CHỨNG CHỈ BỔI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN

1. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN (mã số 06.031)

+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 4.500.000 đồng/học viên

2. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH(mã số 06.030)
+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 5.000.000 đồng/học viên

3.Thời gian đăng ký & Thủ tục nhập học :
+Hình thức học:
Trực tuyến online kết hợp tập trung offline.
+Đơn vị Đào tạo & cấp chứng chỉ: Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính - Bộ Tài Chính
+Hồ sơ :

- 01 Chứng minh nhân dân photo công chứng;
- 01 Phiếu trích ngang (Theo mẫu quy định đính kèm) ;
- 03 Hình 3x4 (bỏ vào bì thư)

4.Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia khoá học, vui lòng tập hợp danh sách và gửi về địa chỉ email: giaoducvietnam09@gmail.com , hoặc liên hệ số điện thoại,zalo : 0902 86 86 49 (Ngọc Linh,Phòng đào tạo).
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Số 195 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM.
Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xem file đính kèm #354922
CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN
 
THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN,NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH
CHỨNG CHỈ BỔI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN

1. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN (mã số 06.031)

+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 4.500.000 đồng/học viên

2. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH(mã số 06.030)
+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 5.000.000 đồng/học viên

3.Thời gian đăng ký & Thủ tục nhập học :
+Hình thức học:
Trực tuyến online kết hợp tập trung offline.
+Đơn vị Đào tạo & cấp chứng chỉ: Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính - Bộ Tài Chính
+Hồ sơ :

- 01 Chứng minh nhân dân photo công chứng;
- 01 Phiếu trích ngang (Theo mẫu quy định đính kèm) ;
- 03 Hình 3x4 (bỏ vào bì thư)

4.Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia khoá học, vui lòng tập hợp danh sách và gửi về địa chỉ email: giaoducvietnam09@gmail.com , hoặc liên hệ số điện thoại,zalo : 0902 86 86 49 (Ngọc Linh,Phòng đào tạo).
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Số 195 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM.
Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xem file đính kèm #354922
bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiêp viên chức chuyên ngành kế toán (ngạch kế toán viên)
 
THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN,NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH
CHỨNG CHỈ BỔI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN

1. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN (mã số 06.031)

+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 4.500.000 đồng/học viên

2. KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH(mã số 06.030)
+Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
+Học phí: 5.000.000 đồng/học viên

3.Thời gian đăng ký & Thủ tục nhập học :
+Hình thức học:
Trực tuyến online kết hợp tập trung offline.
+Đơn vị Đào tạo & cấp chứng chỉ: Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính - Bộ Tài Chính
+Hồ sơ :

- 01 Chứng minh nhân dân photo công chứng;
- 01 Phiếu trích ngang (Theo mẫu quy định đính kèm) ;
- 03 Hình 3x4 (bỏ vào bì thư)

4.Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia khoá học, vui lòng tập hợp danh sách và gửi về địa chỉ email: giaoducvietnam09@gmail.com , hoặc liên hệ số điện thoại,zalo : 0902 86 86 49 (Ngọc Linh,Phòng đào tạo).
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Số 195 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM.
Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xem file đính kèm #354922
HỌC CHỨNG CHỈ NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN Ở ĐÂU
 
Quay lại
Top