1. quangson0505

  quangson0505 Thành viên mới

  Danh sách luận văn, đề tài tốt nghiệp nghành quản trị kinh doanh

  Danh sách đề tài tốt nghiệp, luận văn ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH gồm:

  QT001 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN
  QT002 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của cty in Nông nghiệp và CN thực phẩm
  QT003 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cty may Hồ Gươm
  QT004 Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD nhà số 1
  QT005 Công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty CP thiết bị CN và XD
  QT006 Chiến lược KD của Tổng cty Sành sứ thuỷ tinh CN
  QT007 Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT 8 - Bộ GTVT
  QT008 Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại cty Chế tạo điện cơ
  QT009 Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội
  QT010 Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại cty bánh kẹo Hải Châu
  QT011 Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại cty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội
  QT012 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ở cty In Hà Giang
  QT013 Chi phí SX và giải pháp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông
  QT014 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại cty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco
  QT015 Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang
  QT016 Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu
  QT017 Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN
  QT018 Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2
  QT019 Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại cty Cơ khí Hà Nội
  QT020 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Cầu 75
  QT021 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội
  QT022 Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp
  QT023 Côn tác lập kế hoạch tại Tổng cty chè VN
  QT024 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Điện tử Sao Mai
  QT025 Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường XK của doanh nghiệp thương mại
  QT026 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty cơ điện Trần Phú
  QT027 Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội
  QT028 Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho cty bánh kẹo Hải Hà
  QT029 XD chiến lược kinh doanh tại cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
  QT030 Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của cty ĐTPT nhà số 2
  QT031 Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55
  QT032 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty thiết bị Machinco
  QT033 Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại cty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng
  QT034 Lý luận về bộ máy QL của DN
  QT035 Bất động sản
  QT036 CPH DNNN trên địa bàn Hà Nội
  QT037 Nâng cao hiệu quả SX và XK tại cty PROSIMEX
  QT038 QL chất lượng ở XN cơ điện vật tư
  QT039 Mở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng
  QT040 XD chiến lược SP tại cty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 - 2008
  QT041 Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN
  QT042 Thúc đẩy tiêu thụ SP ở cty dệt may Hà Nội
  QT043 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty In tạp chí Cộng Sản
  QT044 Đẩy mạnh tiêu thụ SP ở cty DAD
  QT045 Thúc đẩy hoạt động XK hàng may mặc tại cty CP may Lê Trực
  QT046 Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873
  QT047 Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN
  QT048 Nâng cao chất lượng sản phẩm tại cty may Lê Trực
  QT049 Vốn lưu động
  QT050 Quản lý KD
  QT051 Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty TNHH Úc Đại Lợi
  QT052 Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa - Điện Biên
  QT053 Hoàn thiện cách chính sách thúc đẩy XK SP rau quả của VN
  QT054 Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái
  QT055 Chiến lược KD của cty Thương mại HN từ nay đến 2010
  QT056 Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty TNHH XNK Cường Thịnh
  QT057 XD chiến lược phát triển thị trường ở cty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005 - 2015
  QT058 Tình hình SXKD của cty CP may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005
  QT059 Biện pháp chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn Q. Cầu Giấy hiện nay
  QT060 Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH Thái Dương
  QT061 Cty CP viễn thông điện lực Hà Nội
  QT062 PP trả lương tại cty CMS
  QT063 Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ bia hơi tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà
  QT064 Tuyển dụng lao động tại cty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú
  QT065 Hoạt động KD DV Internet tại cty truyền thông và số liệu VDC
  QT066 Huy động và sử dụng vốn tại cty XD và phát triển nhà số 6
  QT067 Huy động và sử dụng vốn tại cty Sông Đà 11
  QT068 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại cty Thiết bị và phát triển chất lượng
  QT069 Chi phí SX và giải pháp hạ thấp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông
  QT070 Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang
  QT071 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty liên doanh cơ khí XD
  QT072 Thúc đẩy tiến trình CPH tại cty thực phẩm XK Bắc Giang
  QT073 Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại cty xăng dầu Hà Giang
  QT074 Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05
  QT075 Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại cty vật liệu nổ CN
  QT076 Hoàn thiện các hình thức trả lương tại cty thiết bị điện Hồng Phúc
  QT077 Hoàn thiện bộ máy QL ở cty điện lực HN
  QT078 QL tiền lương tại cty KTCT thuỷ lợi La Khê
  QT079 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty cao su Sao Vàng
  QT080 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty TNHH Giang Sơn
  QT081 Nâng cao hiệu quả QL tại cty Xây lắp vật liệu XD
  QT082 Nâng cao hiệu quả KD tại cty CPTM Tuấn Khanh
  QT083 Quản trị vật tư tại cty cơ khí Z179
  QT084 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty thiết bị đo điện HN
  QT085 Cty TM XD Bạch Đằng
  QT086 Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại cty TMTH tỉnh Nam Định
  QT087 Quản trị nhân lực tại KS Đông
  QT088 Công tác quản trị mua hàng
  QT089 Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong cty may XK
  QT090 Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại cty TM Gia Lâm HN
  QT091 Sử dụng vốn tại cty TNHH Duy Thịnh
  QT092 Quản trị mua hàng
  QT093 Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD
  QT094 Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của cty Thượng Đình trong thị trường nội địa
  QT095 Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty CP dụng ụ cơ khí XK
  QT096 Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ
  QT097 Nâng cao chất lượng quản trị bán hàng tại cty giày Thượng Đình
  QT098 CPH (Cổ phần hoá)
  QT099 Hoàn thiện quản trị nhân sự tại cty Xăng dầu VN
  QT100 Củng cố và phát triển thị trường tại cty ứng dụng và kỹ thuật TM Á Châu
  QT101 Thách thức đối với mặt hàng dệt may VN khi XK sang thị trường EU
  QT102 Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ tại cty bóng đèn phích nước Rạng Động
  QT103 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN vận tải biển Vinafco
  QT104 Nâng cao hiệu quả SXKD chi nhánh hoá dầu Hải Phòng
  QT105 Tiêu thụ SP gà giống thành phẩm tại cty giống gia cầm Lương Mỹ - Chương Mỹ - Hà Tây
  QT106 Cty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  QT107 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng cty XD và phát triển hạ tầng LICOGI
  QT108 Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH TM TVT
  QT109 Quản trị sức lao động và tiền lương tại cty May Hà Nội
  QT110 Hoạt động KD tại cty Hàng không VN
  QT111 Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK
  QT112 Thúc đẩy XK tại VINACAFE
  QT113 Nâng cao hiệu quả KD tại cty cơ khí 120
  QT114 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại XN thép và vật liệu XD HN
  QT115 Nâng cao khả năng tiêu thụ tại cty cơ khí ôtô 3/2
  QT116 Nâng cao sản lượng tiêu thụ Ximăng tại cty vật tư Kỹ thuật ximăng giai đoạn 2001-2005
  QT117 Quản lý tiêu thụ SP tại cty XNK Thái Nguyên
  QT118 Nâng cao hiệu quả SX KD tại cty dụng cụ cắt đo lường cơ khí
  QT119 Cty TM KS Đống Đa
  QT120 Nâng cao hiệu quả KD NK hàng hoá tại cty CP thiết bị xăng dầu PETROLIMEX
  QT121 XK hàng may mặc của cty dệt may Hà Nội vào thị trường Mĩ
  QT122 Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ SP tại cty In bao bì Thái Lợi
  QT123 Hiệu quả KD tại cty giày Thăng Long
  QT124 Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính - TX Phủ Lý - tỉnh Hà Namư
  QT125 QL và sử dụng vốn lưu động tại cty CP Chương Dương HN
  QT126 Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty CP đầu tư và XD Ba Đình
  QT127 Những giải pháp huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10
  QT128 Hoàn thiện chiến lược cty CP Đại Thắng
  QT129 Tiêu thụ SP tại cty Điện cơ Thống Nhất
  QT130 Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại cty CP Thăng Long
  QT131 Nâng cao chất lượng SP tại cty Kim khí Thăng Long
  QT132 Tiêu thụ SP tại cty DAD
  QT133 Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may Huy Hoàng
  QT134 Mở rộng TT XK tại cty may VINATEX
  QT135 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty tấm lợp XD Đông Anh
  QT136 Doanh thu bán hàng tại cty giày Thuỵ Khuê
  QT137 Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1
  QT138 Phân tích tình hình thị trường tại cty TNHH HASA
  QT139 Thực trạng SXKD tại cty CP xe khách Thái Bình
  QT140 Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại Tập đoàn FPT
  QT141 QL nhân sự tại cty Nhất Minh
  QT142 Quản trị nhân lực tại cty XD số 9
  QT143 Tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu
  QT144 Cơ sở lý luận về chất lượng SP
  QT145 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty CP Cơ điện Hà Nội
  QT146 Hoàn thiện công tác trả lương tại cty phát triển hạ tầng khu CN cao Hoà Lạc
  QT147 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty KD nhà số 3
  QT148 Nâng cao năng lực quản lý tại cty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá
  QT149 Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc
  QT150 QL chất lượng
  QT151 Nâng cao chất lượng SP tại cty CP giống cây trồng Thanh Hoá
  QT152 Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giá xe Bus ở HN
  QT153 Thực trạng kế hoạch chiến lược tại cty CP Đại Thắng trong những năm qua
  QT154 Chi phí SXKD và các biện pháp QL chi phí SXKD
  QT155 Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của cty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc
  QT156 Công tác quản trị bán hàng tại cty Thực phẩm Hà Nội
  QT157 XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình
  QT158 Lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng tại các DN TM
  QT159 Quản trị bán hàng tại cty BH số 5 Nam Bộ
  QT160 Thực trạng lập kế hoạch SX tại cty CP May Thăng Long
  QT161 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Tem
  QT162 Thúc đẩy hoạt động SXKD XNK tại cty CP DV XNK Từ Liêm TULTRACO
  QT163 Tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần Giáo
  QT164 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty Điện thoạ HN
  QT165 Phát triển thị trường tại cty CP giầy Cẩm Bình
  QT166 Bộ máy quản trị tại chi nhánh cty CP Hà Phú An
  QT167 Quản trị bán hàng tại cty Muối Thanh Hoá
  QT168 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty VINACONEX
  QT169 Giải pháp khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước
  QT170 SX và tiêu thụ SP tại cty XD cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật COMETCO
  QT171 Chỉ tiêu lợi nhuận ở cty đầu tư phát triển XD DIC
  QT172 Cty CP điện tử chuyên dụng Hanel
  QT173 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty TNHH Thái Dương
  QT174 Hoạch định chiến lược KD tại cty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn
  QT175 QL chi phí SXKD tại cty TNHH Ninh Thanh
  QT176 Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP giầy Hưng Yên
  QT177 Lập kế hoạch năm cho vật tư tại cty Cao Su Sao Vàng
  QT178 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Điện Lực Ba Đình
  QT179 Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng
  QT180 Việc làm và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực
  QT181 QL NN trong vấn đề nông sản - thực phẩm
  QT182 Hoàn thiện bộ máy quản trị ở cty 91
  QT183 QL NN về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  QT184 Chiến lược nhân lực tại cty vận tải BIC VN
  QT185 Thúc đẩy tăng trưởng KT tỉnh Bắc Kạn đến 2010
  QT186 Nâng cao hiệu quả XNK
  QT187 Nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá Thăng Long
  QT188 QL đầu tư XDCB đối với nghành thuỷ lợi
  QT189 Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại cty XNK nông sản thực phẩm HN
  QT190 QL tiền lương, thu nhập trong các DN NN
  QT191 Quy hoạch sử dụng đất đai tại Thanh Giang - Thanh Miện - HD
  QT192 QL cácdự án ODA
  QT193 Trình độ học vấn và mức sinh
  QT194 Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO
  QT195 Nâng cao hiệu quả SXKD tại Vietsurestar
  QT196 Duy trì và mở rộng thị trường
  QT197 Tổ chức tiền lương tại cty CP Vật tư - vận tải - ximăng
  QT198 Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB
  QT199 QL tiền lương
  QT200 Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương
  QT201 QL chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 - 2000 tại cty CP xăng dầu hàng không
  QT202 Thu nhập và các tác động của nó tới năng suất lao động tại VN
  QT203 Công tác gắn SX với TT tại cty TM và dược phẩm Như Thuỷ
  QT204 Đấu thầu xây lắp tại cty XD 6 Thăng Long
  QT205 Các hình thức trả lương tại cty CTGT 3 HN
  QT206 Phát triển nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 1
  QT207 Định mức kĩ thuật tại cty may Thanh Hoá
  QT208 Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD 319
  QT209 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty TM VT du lịch
  QT210 Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng
  QT211 Mở rộng TT HH tại cty Bia HN
  QT212 Quản trị chiến lược
  QT213 XD và QL quỹ tiền lương
  QT214 Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sp tại cty Cao su Sao Vàng
  QT215 Công tác đấu thầu tại cty Cầu 14
  QT216 Trả lương tại cty cầu 1 Thăng Long
  QT217 NK HH tại cty KD và SX VTHH SAMECO
  QT218 Khoán công trình ở cty cơ giới và xây lắp 12
  QT219 Tổ chức lao động tại cty cơ khí 79
  QT220 Mở rộng TT tại cty dệt 10/10
  QT221 QL LĐ tiền lương tại cty CP DV Vận Tải
  QT222 Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP ăn uống KS Hà Tây
  QT223 Sử dụng vốn tại cty CP xây lắp Hải Long
  QT224 Quản trị nhân sự tại cty ĐT xây lắp TM HN
  QT225 Sử dụng lao động tại cty Đay Thái Bình
  QT226 Tiền lương trong DNCN
  QT227 Quản trị nhân lực tại Viện luyện kim đen
  QT228 Tiêu thụ sp tại cty dược liệu TƯ
  QT229 Các hình thức trả lương tại cty gạch ốp lát HN
  QT230 Sử dụng vốn tại cty Giấy Bãi Bằng
  QT231 Các hình thức trả lương tại cty dệt kim Thăng Long
  QT232 Huy động vốn tại cty dệt Chiến Thắng
  QT233 Sử dụng lao động tại cty quy chế Từ Sơn
  QT234 XD chiến lược KD tại cty xây lắp - vật tư - vận tải Sông Đà 12
  QT235 Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động
  QT236 Chiến lược KD tại cty Vật tư thiết bị Alpha
  QT237 QL vốn tại cty 20 - TC Hậu Cần
  QT238 XK tại cty thuỷ tinh và vốn XD
  QT239 Nâng cao hiệu quả KD tại cty TNHH Việt - Trung - t. Lạng Sơn
  QT240 Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại cty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng
  QT241 QL LĐ tiền lương tại cty CP vận tải ôtô 3
  QT242 Tiêu thụ sp thuốc bảo vệ thực vật tại cty VT BVTV 2 - HN
  QT243 Tổ chức lao động tại cty ximăng đá vôi Phú Thọ
  QT244 XK hàng nông sản
  QT245 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 8
  QT246 Bộ máy QL tại cty VLXD Cẩm Trướng
  QT247 Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty xây lắp vật tư kĩ thuật HN
  QT248 Quản trị nhân sự
  QT249 XK chè
  QT250 Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm tại H. Lập Thạch
  Danh sách luận văn nghành quản trị kinh doanh
   
 2. conghuy55

  conghuy55 Thành viên mới

  Tham gia:
  29/2/2012
  Bài viết:
  3
  Lượt thích:
  1
  Kinh nghiệm:
  3
  Mình cũng đang làm luận văn qtkd
   
 3. dinhthanhtien

  dinhthanhtien Thành viên mới

  Tham gia:
  28/11/2012
  Bài viết:
  0
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  đại học kinh tế hồ chí minh
  minh cung dang tim tai lieu de lam, minh tinh lam ben nhan su\
   

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP