Danh sách key nạp sku qua cmd

Tham gia
7/7/2020
Bài viết
2
professional = VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
professionalN = 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT

education = YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
educationN = 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H

ProfessionalEducation = 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB
professionaleducationN = GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8P

professionalworkstationN= WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ
professionalworkstation= DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77

Enterprise = XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
enterpriseN = WGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766F

enterprises = NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX
ENTERPRISEs LTSC = 43TBQ-NH92J-XKTM7-KT3KK-P39PB
bếp hồng ngoại sanaky
 
Top