Đang học đại học có được tạm hoãn quân dịch hay không?

linhntk

Thành viên mới
Tham gia
29/6/2016
Bài viết
0
Xem thêm:
Liên thông đại học ngành dược sĩ
Trường cao đẳng asean xét tuyển ngành Dược
Liên thông cao đẳng dược hệ Chính quy
FAQ: Học đại học có được tạm bợ hoãn nghĩa vụ quân sự hay không?
Học đại học có được lâm thời hoãn quân dịch hay không?
Trả lời:
Căn cứ theo quy định của luật quân dịch bây chừ, độ tuổi tham dự quân dịch được quy định như sau:
Điều 1 – Luật quân dịch sửa đổi bổ sung 2005.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật trách nhiệm quân sự:
1. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 12
Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi".
Về đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được quy định theo pháp luật như sau:
Điều 1 – Luật quân dịch sửa đổi bổ sung 2005.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật trách nhiệm quân sự:
6. Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 29
1. Những công dân sau đây được trợ thì hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:
a) Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ;
b) Là cần lao độc nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức cần lao hoặc chưa đến tuổi lao động;
c) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, quân sĩ đang phục vụ tại ngũ;
d) thầy giáo, viên chức y tế, thanh niên xung phong đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên thuỳ, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến làm việc ở những vùng này;
đ) Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp quốc gia được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người có chức phận tương đương chứng nhận;
e) Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;
g) Đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.
Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được đánh giá, nếu không còn lý do trợ thì hoãn thì được gọi tòng ngũ.
Điều 3 – Nghị định 38/2007/NĐ-CP. Việc tạm bợ hoãn gọi nhập ngũ
Những công dân nam sau đây được tạm bợ hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:
9. học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Giáo dục 2005 bao gồm:
a) Trường trung học phổ quát, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ quát dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;
b) Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề;
c) Trường cao đẳng, đại học;
d) Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
Điều 2 – Thông tư 175/2011TTLT-BQP-BGDĐT. chỉ dẫn khoản 4, khoản 9, khoản 10, khoản 11 Điều 3 Nghị định 38/2007/NĐ-CP
1. Đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ:
b) Công dân đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức giáo dục chính quy tụ tập gồm:
Trường trung học phổ biến, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ quát dân tộc nội trú, trường phổ biến dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;
Trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề;
Các đại học, trường cao đẳng, trường đại học;
Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tấn sĩ và tương đương;
Các trường của công ty, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên cương vực Việt Nam.
c) Học viên đang học giao hội theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở hoặc cấp trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục.
d) Công dân đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian tập huấn mười hai tháng trở lên.
Căn cứ vào các quy định trên, nếu như bạn đi học đại học lần này là khóa trước nhất thì bạn thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật pháp hiện hành về Luật nghĩa vụ quân sự.
 
Top