Đọc truyện tranh Conan Chap 966 - vol 91

Conan Chap 969: Đồ bơi trong phòng thử đồ


Truyện Detective Conan - Thám Tử Lừng Danh Conan - File 969 - vol 91

Trang 01

conan969-01.jpg

02
conan969-02.jpg

03
conan969-03.jpg

04
conan969-04.jpg

05
conan969-05.jpg

06
conan969-06.jpg

07
conan969-07.jpg

08
conan969-08.jpg

09
conan969-09.jpg

10
conan969-10.jpg

11
conan969-11.jpg

12
conan969-12.jpg

13
conan969-13.jpg

14
conan969-14.jpg

15
conan969-15.jpg

16
conan969-16.jpg


STAFF:
Translator: @miao miao @Eindeh
Editor: @hell_angel1795
Checker: @caoanh204

Chúc Bạn đọc truyện vui vẻ, niềm vui của bạn là động lực của Rocketeam!!!

Chia sẻ với bạn bè nếu truyện thú vị nha ;)
 
Top