Đọc truyện tranh Conan Chap 967 - vol 91

Conan Chap 967: Không thể giải mã!?


Truyện Detective Conan - Thám Tử Lừng Danh Conan - File 967 - vol 91

Trang 01

conan-967-00.jpg

01
conan-967-01.jpg

02
conan-967-02.jpg

03
conan-967-03.jpg

04
conan-967-04.jpg

05
conan-967-05.jpg

06
conan-967-06.jpg

07
conan-967-07.jpg

08
conan-967-08.jpg

09
conan-967-09.jpg

10
conan-967-10.jpg

11
conan-967-11.jpg

12
conan-967-12.jpg

13
conan-967-13.jpg

14
conan-967-14.jpg

15
conan-967-15.jpg

16
conan-967-16.jpg


Bảng giải mã:
conan-967-17.jpg


STAFF:
Translator: @miao miao , @Eindeh
Editor: @hell_angel1795
Checker: @caoanh204

Chúc Bạn đọc truyện vui vẻ, niềm vui của bạn là động lực của Rocketeam!!!

Chia sẻ với bạn bè nếu truyện thú vị nha ;)
 

Đính kèm

  • Conan.Chap.967-Rocketeam.zip
    5,8 MB · Lượt xem: 185
Hiệu chỉnh:
Top