CONAN chap 922 [Tiếng Việt]

Rocketeam

Nhóm Dịch Thuật
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2011
Bài viết
1.165
Conan Chap 922: RAN GIRL (PHẦN 2)

Đọc truyện tranh Conan Chap 922 tiếng Việt - Truyện tranh Conan Tập 87 tiếng Việt
Truyện Detective Conan - Thám Tử Lừng Danh Conan - File 922 - Vol 87

01
Conan922-00.jpg

02
Conan922-02.jpg

03
Conan922-03.jpg

04
Conan922-04.jpg

05
Conan922-05.jpg

06
Conan922-06.jpg

07
Conan922-07.jpg

08
Conan922-08.jpg

09
Conan922-09.jpg

10
Conan922-10.jpg

11
Conan922-11.jpg

12
Conan922-12.jpg

13
Conan922-13.jpg

14
Conan922-14.jpg

15
Conan922-15.jpg

16
Conan922-16.jpg

17
Conan922-17.jpg

18
Conan922-18.jpg


STAFF:
Translator: @nguyenanhtuan1992
Editor: @Kirill Rùa , @HuongNguyen_93, @hell_angel1795, @diva0302
Checker: @caoanh204

Chia sẻ với bạn bè nếu truyện thú vị nha ;)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top