CONAN chap 773 [Tiếng Việt]

Download link Vol 74

Detective Conan - Vol 74 - Chap 09 - File 773: Có thể bắn tỉa!


KenhSinhVien.Net.74.09.00.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.01.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.02.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.03.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.04.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.05.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.06.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.07.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.08.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.09.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.10.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.11.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.12.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.13A.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.14.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.15.jpg


KenhSinhVien.Net.74.09.16.jpg


Chap này nhóm chúng ta gặp nhiều sự cố ngoài ý muốn nên nay truyện mới ra lò được, hy vọng các bạn không để ý và đọc truyện vui vẻ ;) !
 
Hiệu chỉnh:
Top