CONAN chap 772 [Tiếng Việt]

Download link Vol 74

Detective Conan - Vol 74 - Chap 08 - File 772: Bí ẩn sau biệt danh


KenhSinhVien.Net.74.08.00.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.01.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.02.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.03.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.04.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.05.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.06.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.07.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.08.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.09.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.10.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.11.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.12.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.13.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.14.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.15.jpg


KenhSinhVien.Net.74.08.16.jpg


Nếu hay nhớ dùng nút Cảm ơn để bày tỏ (chap trước chỉ có sấp sỉ 100 lần Cảm ơn chứng tỏ là còn gì đó nhỉ ?!) còn nếu cảm thấy bọn mình dịch chưa hay thì góp ý nhé ! Có thế thì chất lượng truyện của chúng ta mới hoàn thiện hơn được ! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ;) !
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top