CONAN chap 282 [Tiếng Việt]

Rocketeam

Nhóm Dịch Thuật
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2011
Bài viết
1.165

01
conan-282-01-1.jpg

02
conan-282-02-1.jpg

03
conan-282-03-1.jpg

04
conan-282-04-1.jpg

05
conan-282-05-1.jpg

06
conan-282-06-1.jpg

07
conan-282-07-1.jpg

08
conan-282-08-1.jpg

09
conan-282-09-1.jpg

10
conan-282-10-1.jpg

11
conan-282-11-1.jpg

12
conan-282-12-1.jpg

13
conan-282-13-1.jpg

14
conan-282-14-1.jpg

15
conan-282-15-1.jpg

16
conan-282-16-1.jpg


 
Hiệu chỉnh:

thannguyen2311

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2020
Bài viết
335
Cảm ơn nhóm dịch và biên tập Rocketeam :)!!!
 

Minh Thư ._.

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2021
Bài viết
34
Biết Kazuha không thể nào chết được nên không thể deep nổi :>
 
Top