CONAN chap 263 [Tiếng Việt]

Rocketeam

Nhóm Dịch Thuật
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2011
Bài viết
1.134

01
conan-263-01.jpg

02
conan-263-02.jpg

03
conan-263-03.jpg

04
conan-263-04.jpg

05
conan-263-05.jpg

06
conan-263-06.jpg

07
conan-263-07.jpg

08
conan-263-08.jpg

09
conan-263-09.jpg

10
conan-263-10.jpg

11
conan-263-11.jpg

12
conan-263-12.jpg

13
conan-263-13.jpg

14
conan-263-14.jpg

15
conan-263-15.jpg

16
conan-263-16.jpg

17
conan-263-17.jpg

18
conan-263-18.jpg

 
Hiệu chỉnh:

3dkankita

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2014
Bài viết
178
đã đọc full, tks rocketeam, cho dù đọc lại vẫn cảm thấy nghẹt thở như lần đầu
 
Top