CONAN chap 261 [Tiếng Việt]

Rocketeam

Nhóm Dịch Thuật
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2011
Bài viết
1.134

01
conan-261-01.jpg

02
conan-261-02.jpg

03
conan-261-03.jpg

04
conan-261-04.jpg

05
conan-261-05.jpg

06
conan-261-06.jpg

07
conan-261-07.jpg

08
conan-261-08.jpg

09
conan-261-09.jpg

10
conan-261-10.jpg

11
conan-261-11.jpg

12
conan-261-12.jpg

13
conan-261-13.jpg

14
conan-261-14.jpg

15
conan-261-15.jpg

16
conan-261-16.jpg

17
conan-261-17.jpg

18
conan-261-18.jpg

 
Hiệu chỉnh:

Ngiao2707

Thành viên mới
Tham gia
14/8/2021
Bài viết
5
Sao lúc conan gãi đầu nói "biết thế nói luôn với Ran cho rồi". Haibara lại cười ý gì nhỉ. Khó chịu thật.
 
Top