CONAN chap 243 [Tiếng Việt]

Rocketeam

Nhóm Dịch Thuật
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2011
Bài viết
1.191
File 243: Lạc loài!? *

01
conan.243-01.jpg

02
conan.243-02.jpg

03
conan.243-03.jpg

04
conan.243-04.jpg

05
conan.243-05.jpg

06
conan.243-06.jpg

07
conan.243-07.jpg

08
conan.243-08.jpg

09
conan.243-09.jpg

10
conan.243-10.jpg

11
conan.243-11.jpg

12
conan.243-12.jpg

13
conan.243-13.jpg

14
conan.243-14.jpg

15
conan.243-15.jpg

16
conan.243-16.jpg

17
conan.243-17.jpg

18
conan.243-18.jpg


 
Hiệu chỉnh:

Ookami Mira

Thành viên mới
Tham gia
9/4/2020
Bài viết
9
Giờ đọc lại mới để ý là độ chục chap trước là Ran bắt đầu nghi ngờ Conan r, từ vụ Saizo Kani thì phải
 
Top