CONAN chap 1061 [Tiếng Việt]

Conan Chap 1061: ID NHUỐM MÁU

Đọc truyện tranh Conan Chap 1061 tiếng Việt - Truyện tranh Conan Tập 100 tiếng Việt

Truyện Detective Conan - Thám Tử Lừng Danh Conan - File 1061

Conan-1061-01.jpg
Conan-1061-02.jpg
Conan-1061-03.jpg
Conan-1061-04.jpg
Conan-1061-05.jpg
Conan-1061-06.jpg
Conan-1061-07.jpg
Conan-1061-08.jpg
Conan-1061-09.jpg
Conan-1061-10.jpg
Conan-1061-11.jpg
Conan-1061-12.jpg
Conan-1061-13.jpg
Conan-1061-14.jpg
Conan-1061-15.jpg
Conan-1061-16.jpg


Bản dịch Conan Chap 1061 tiếng Việt được thực hiện bởi ROCKETEAM:
Translator: Eindeh, Nhung Hirose, Cam Paso
Editor: Alice, Blien, Linh, Mistine

PHÂN TÍCH CHAP 1061
Hãy mua bản gốc ủng hộ tác giả nhé ;)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top