Có khi nào kết thúc của DC lại như thế này không các bác....

Top