1. nhanvotinh

  nhanvotinh Thành viên mới

  [Cơ học] Bộ tài liệu Cơ học - Vật lý đại cương

  Bộ tài liệu Cơ học - Vật lý đại cương

  Link download: goo.gl/pkb8Wy

  Bộ tài liệu gồm (sẽ được cập nhật liên tục):

  1. 200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA - Tác giả: Gnädig,Loránd Eötvös University

  2. Giáo trình Vật lý Đại cương (File word) - Tác giả: Chưa rõ

  3. Bài giảng Vật lý Ứng dụng - Tác giả: Trần Ngọc Truồi

  4. Hệ thống Bài tập phần Động lực học môn Vật lý lớp 10 THPT - Tác giả: Chưa rõ

  5. Cơ học cơ sở (Classical Mechanic) - Tác giả: Nguyễn Xuân Hưng

  6. Bài giảng Vật lý Đại cương (A1) - Tác giả: Học viện Công nghệ Bưu Chính

  7. Bài tập Irodov (Tiếng việt) - Tác giả: Chưa rõ

  8. Cơ học vật rắn - Dao động và Sóng cơ - Tác giả: Thầy Lê Cung

  9. Bài tập Động lực học - Vật rắn (Giải chi tiết) - Tác giả: Chưa rõ

  10. Phương pháp giải bài tập ròng rọc - Tác giả: Trần Thị Tuyết
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP