Có cần thiết phải đổi tên nước ?

Trong bài “Tiếp thu ý kiến góp ý Hiến pháp đến tháng 10”(1) trên trang tuổi trẻ ngày 03/3/2013
Xung quanh vấn đề “doi ten nuoc” có rất nhiều ý kiến khác nhau, phần lớn xoay quanh việc sử dụng cụm từ “ cộng hòa”, “dân chủ” giống như các nước đi theo chế độ tư bản chủ nghĩa hiện đang sử dụng.Cũng có nhiều ý kiến yêu cầu đặt lại tên nước dựa trên căn cứ cho rằng “Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” chưa phải là nước xã hội chủ nghĩa vì thế “ không phản ánh được thực tế, đồng thời có thể gây ngộ nhận cho nhân dân về chủ nghĩa xã hội”. Tôi thiết nghĩ, để có được nhà nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” như ngày hôm nay có biết bao chiến sỹ, đồng bào Việt Nam đã phải hi sinh xương máu vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập dân tộc, vì quyết tâm xây dựng một chế độ nhà nước của dân, do dân và vì dân mà ở đó không còn cảnh người bóc lột người, mọi người cùng phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Việc lấy tên nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (02/7/1976 Quốc hội Việt Nam - khóa VI) có ý nghĩa quan trọng để dân ta luôn nhớ đến mục tiêu, lý tưởng và nhiệm vụ là cần nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được một chế độ xã hội tiên tiến nhất, tốt đẹp nhất trên lãnh thổ Việt Nam và đây cũng chính là nguyện vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Tag: Tam quyen phan lap - dieu 4 hien phap
Chí Dũng
 
Top