Chuyển đôi dữ liệu file PDF, hình ảnh free trên sohoa – Phần mềm nhận dạng chữ viết- Số hóa dữ liệu

moonlight_8913

Thành viên mới
Tham gia
17/7/2010
Bài viết
0
Chuyển đôi dữ liệu file PDF, hình ảnh free trên sohoa – Phần mềm nhận dạng chữ viết- Số hóa dữ liệu Tiếng Việt.

WWW.SOHOA.COM.VN, nơi cung cấp dịch vụ số hóa tài liệu tiếng Việt đầu tiên trên Internet. SOHOA có khả năng nhận dạng chữ in của 198 loại ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là khả năng nhận dạng chữ in tiếng Việt với độ chính xác trên 99%.
Chức năng convert từ PDF sang file world, excel… online trực tuyến có tại web site http://sohoa.com.vn.

Với SOHOA, bạn đã có một thư ký cần mẫn và không bao giờ mệt mỏi. Bạn sẽ không còn phải mất thời gian vào việc đánh máy lại các tài liệu giấy, tất cả những gì bạn phải làm chỉ là tải file ảnh của tài liệu lên, hệ thống sẽ tự động thực hiện việc.-:D-nhận dạng chữ trong file ảnh và kết xuất kết quả nhận dạng thành định dạng file văn bản mà bạn cần. Và như vậy, bạn sẽ không còn mất 1 ngày để soạn lại 20 trang tài liệu. Thay vào đó, chỉ mất 10 phút, SOHOA sẽ tự động giúp bạn làm việc này.

Được trang bị công nghệ nhận dạng chữ in (OCR) hàng đầu thế giới của hãng ABBYY – Nga, SOHOA cam kết mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng:
Nhận dạng với độ chính xác lên tới trên 99%.:-O
Giữ nguyên cấu trúc, bố cục và tất cả các yếu tố của văn bản.
Nhận dạng bảng biểu, xử lý ảnh màu.
Kết quả nhận dạng được kết xuất ra nhiều định dạng văn bản điện tử khác nhau.
Nhận dạng 198 loại ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Việt.
Tiết kiệm thời gian.
Chi phí thấp.
Ngoài ra, với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, chúng tôi có khả năng xây dựng giải pháp toàn diện và tổ chức thực hiện các dự án số hóa qui mô hàng triệu trang văn bản cho các tổ chức và doanh nghiệp như:
+Thư viện
+Ngân hàng
+Cơ quan lưu trữ
+Cơ quan quản lý nhà nước
+Tổ chức luật pháp
+Doanh nghiệp
ABBYY Recognition Server 2.0
Là giải pháp số hóa và kết xuất file PDF mạnh. Hoạt động theo mô hình xử lý tập trung, một máy chủ[URLhttp://www.sohoa.com.vn/Features.aspx] nhận dạng[/URL] có thể xử lý đồng thời nhiều tác vụ. Recognition Server có thể được dùng như là một giải pháp số hóa hoàn chỉnh cho các nhu cầu lưu trữ, tìm kiếm hoặc như là một cấu phần để tích hợp vào các hệ thống CMS, DMS, ERP khác.
ABBYY FlexiCapture 9.0
Là giải pháp hoàn chính cho bài toán phân loại tài liệu, nhận dạng và trích xuất dữ liệu. FlexiCapture có thể nhận dạng và trích xuất dữ liệu từ nhiều loại mẫu biểu và tài liệu, kết xuất dữ liệu này tới các file lưu trữ hoặc cơ sở dữ liệu, lưu tài liệu gốc ở các định dạng ảnh, bao gồm cả chuẩn PDF, PDF/A.
ABBYY FineReader Engine 9.0
Là bộ thư viện mạnh mẽ và đầy đủ nhất hiện nay để phát triển các phần mềm trong lĩnh vực nhận dạng, trích xuất thông tin và chuyển đổi tài liệu. Không chỉ hỗ trợ nhận dạng chữ in (OCR), chữ viết tay (ICR), đánh dấu (OMR) và mã vạch, FineReader Engine còn bao gồm các lớp hàm xử lý ảnh, phân tích bố cục văn bản, chuyển đổi file PDF và trích xuất thông tin cho cả văn bản có cấu trúc và bán cấu trúc.
Phòng ABBY - Trung tâm DVCN Truyền hình - VTV


Handwriting recognition technology, digital information, digitizing solution Vietnamese
WWW.SOHOA.COM.VN, this place service providers digitize the first Vietnamese language materials on the Internet. SOHOA able to identify letters of 198 different languages, especially the ability to recognize words in Vietnamese with an accuracy above 99%.
With SOHOA you had a secretary hard and never tired. You no longer have to waste time on typing paper documents back, all you have to do is load up the image of the document, the system will automatically perform - handwriting recognition technology in the output image and recognition results text file format you need. And so, you will not lose a day to rewrite the 20-page document. Instead, it only takes 10 minutes, SOHOA will automatically help you do this.
Equipped with technology to identify the world's leading print firm ABBYY - Russia, committed to SOHOA highest efficiency for customers: Identify with accuracy up to 99%.
To retain the structure, layout and all elements of the text. Identify tables and handle color images. The results identify export to many formats text electronic variety.
Identification 198 kinds different languages including Vietnamese. Save time. Low Cost.
Addition, contingent professional engineer we capable construction comprehensive solution and implementation projects digitized scale millions text page for organizations and enterprises like :
+ Library
+ Bank
+ Agency Storage
+ Agency State management
+ Organization law
+ Enterprises
ABBYY Recognition Server 2.0
Solution digitized and output PDFs strong. The program operates under centralized processing model, an identity server can handle multiple tasks simultaneously. It can be used as a complete solution for digital storage needs, search or as a component to integrate into the system CMS, DMS, other ERP.
ABBYY FlexiCapture 9.0
ABBYY FineReader Engine 9.0
Abby Room – Broatech service center, Vietnam Television 
Top