Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

lenguyen9x

Thành viên mới
Tham gia
4/6/2018
Bài viết
0
Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh loại hình doanh nghiệp từ công ty 100% vốn nước ngoài do cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài đầu tư thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên. Quy trình và thủ tục, bạn tham khảo các thủ tục sau tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập với loại hình nào:

- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo luật đầu tư?
- Thủ tục chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp?
- Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?
Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư, Giấy chứng nhận dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 của Quốc hội và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư
- Doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác về nội dung hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc xem xét; trình Lãnh đạo Ban các ý kiến về việc chuyển đổi doanh nghiệp; dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư trình Trưởng Ban ký duyệt; trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Nếu từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo rõ lý do với doanh nghiệp bằng văn bản.

2. Cách thức thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư

Nộp trực tiếp tại Trụ sở Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư

- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;
+ Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
+ Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
+ Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi;
+ Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua quyết định.

Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm:

+ Đối với thành viên mới là cá nhân: Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
+ Đối với thành viên mới là pháp nhân: Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; Quyết định ủy quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ phải có chứng thực của cơ quan nơi pháp nhân đó đã đăng ký.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gốc.

Có thể bạn quan tâm >> Dịch vụ thành lập công ty nhanh chóng

4. Thời hạn giải quyết cấp Giấy chứng nhận đầu tư

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sau khi đáp ứng được tất cả điều kiện pháp luật quy định, nộp đủ hồ sơ và hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được: Giấy chứng nhận đầu tư.

8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật đầu tư số 67/2014/QH13 của Quốc hội
- Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;
- Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 
Top