chuyên đề If then

ngocthuy03037

Thành viên KSV
Tham gia
2/7/2020
Bài viết
57
Bạn hãy viết chương trình nhập 4 số từ bàn phím và kiểm tra xem chúng có tạo thành một cấp số nhân hay một cấp số cộng hay không. Đưa ra thông báo tương ứng.
 
Top