chuyện cười

A: Tao khuyên mày từ ngày mai đừng ăn cơm nữa !!!!!!!!!!
B: Sao lại thế? (ngây thơ hỏi):-?
A:Ăn cơm là chết đấy!
B: Tại sao??????????
A: Mày đã thấy ai ăn cơm mà ko chết chưa???????????!!!!!!!!!!=))=))=))
B: Ngất tại trận!!!!!!!!!
 
Top