Chương trình du học ngắn hạn tại Hoa Kỳ

nuhong0705

Thành viên mới
Tham gia
14/1/2016
Bài viết
20
Hoa Kỳ cung cấp một sự đa dạng đáng kinh ngạc các chương trình học ngắn hạn kéo dài 12 tháng hoặc ít hơn. Ngoài các chương trình được cung cấp bởi các trường đại học và các tổ chức khác, Chương trình Du lịch Visa J-1 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp nhiều cơ hội để giảng dạy, nghiên cứu, chứng minh các kỹ năng đặc biệt hoặc nhận được đào tạo tại chỗ.

hoc-bong-giao-luu-van-hoa-my-01.jpg


Các loại chương trình bao gồm:

- Chương trình trao đổi
- Trao đổi đại học
- Chương trình trao đổi chuyên nghiệp
- Chứng chỉ và chương trình đào tạo điều hành
- Thực tập
- Thăm các học giả
Không có hệ thống xếp hạng chính thức cho các chương trình ngắn hạn cho các trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ. Trường cao đẳng hoặc đại học tốt nhất cho chương trình ngắn hạn của bạn là chương trình phù hợp nhất và phù hợp với yêu cầu của bạn - học tập, tài chính và cá nhân. Tốt nhất là bạn nên bắt đầu tìm kiếm ít nhất một năm trước khi bạn hy vọng tham gia một chương trình ngắn hạn.

Nếu bạn đang học tại một cơ sở giáo dục bậc cao, hãy tìm hiểu xem có văn phòng giáo dục quốc tế tại trường của bạn vì họ có thể đã trao đổi hay học tập ở nước ngoài không. Nhiều trường sẽ chỉ cấp tín chỉ cho chương trình hiện tại của bạn nếu chương trình đã chấp thuận.

Các chương trình trao đổi học ngắn hạn kéo dài từ 12 tháng trở xuống và bao gồm các chương trình trao đổi sinh viên đại học, các chương trình không chuyên nghiệp, và thực tập.

- Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn
Chương trình trao đổi ở Hoa Kỳ cung cấp cơ hội để sống, học hỏi, và làm phong phú thêm mình trong một sự đa dạng của các thiết lập văn hoá. Các chương trình trao đổi có thể bao gồm một sự trao đổi học thuật giữa hai trường đại học hoặc một chương trình chuyên nghiệp ngắn hạn. Tiếp cận văn phòng học tập hiện tại ở nước ngoài của bạn cho các cơ hội trao đổi trước khi sắp xếp hoặc truy cập trang web Chương trình Trao đổi khách truy cập của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ .

- Trao đổi Đại học
Các thỏa thuận hợp tác giữa một trường đại học Hoa Kỳ và một trường đại học quốc tế cung cấp các cơ hội trao đổi sinh viên. Các môn học được thực hiện có thể tính vào chương trình học tại trường của bạn hoặc bạn chỉ có thể tham gia một vài khóa học tại một trường đại học Hoa Kỳ để làm giàu cá nhân hoặc chuyên nghiệp của bạn.

- Chương trình Trao đổi Chuyên nghiệp
Trao đổi chuyên nghiệp ngắn hạn rất khác nhau. Một số người tham gia có thể chấp nhận một loạt các chương trình trong khi những người khác có thể cần tập trung vào kinh nghiệm trong một sự nghiệp đã chọn hoặc một công việc cụ thể.

- Chứng chỉ và chương trình đào tạo điều hành
Nếu bạn đang tìm kiếm để xây dựng các kỹ năng trong một lĩnh vực nhất định hoặc những gì mà bạn đang quan tâm, các chương trình chứng chỉ ngắn hạn cung cấp các môn học trong một lĩnh vực chuyên môn. Sau khi hoàn thành thành công các yêu cầu của chương trình, cơ sở giáo dục nhận được chứng chỉ để công nhận kiến thức chuyên môn hoặc kỹ năng đạt được. Các trường cũng có thể cung cấp các khóa học cấp chứng chỉ sau đại học hoặc các chương trình được thiết kế cho các chuyên gia làm việc để đạt được các kỹ năng tiên tiến trong các lĩnh vực của họ.


Thăm các nghiên cứu sinh và học giả
Nhiều trường đại học Hoa Kỳ cung cấp các cơ hội nghiên cứu tiến sĩ ngắn hạn cho các nghiên cứu tiếp theo. Họ cũng có thể cho phép các sinh viên đến kiểm tra các khóa học sau đại học và tiếp cận với các cơ sở nghiên cứu để nghiên cứu cá nhân. Để khám phá những cơ hội này, hãy liên hệ trực tiếp với các giảng viên đại học hoặc các bộ môn.
Tìm hiểu thông tin chi tiết tại website. Studylink.org
 
Top