Chứng chỉ masage mở spa

vothingoc95

Thành viên mới
Tham gia
30/9/2016
Bài viết
0
u đỗ trạng,chế ra bảng cửu chương còn lưu truyền mãi đến ngày nay...hayTrạng nguyên lừng danh Mạc Đinh Chi, lúc nhỏ nhờ biết chủ động tự học, sáng tạo cách học bắt đom đóm bỏ vỏ trứng mà sau đỗ trạng, đi xứ làm rạng danh nước nhà, được phong "Lưỡng Quốc Trạng Nguyên" vang danh hai nước, ghi vào sử sách nhân loại về những tấm gương tự học sáng ngời. Tuy phương pháp tự học đã có từ lâu đời những đó là một phương pháp rất có hiệu quả cho việc học tập.Tôi khẳng định rằng tự học là chìa khóa,là con đường đưa ta đến thành công...Vị lãnh tụ vĩ đại ngày trước của dân tộc Việt Nam ta cũng đã từng nỗ lực tự học, Bác đã tự say mê tìm tòi học hỏi và đã thành công,thông thuộc được nhiều ngôn ngữ của các nước trên thế giới và tìm ra được con đường cứu nước,đưa cả dân tộc Việt Nam ra khỏi ách đô hộ của giặc Tây tàn ác, hướng đến nền độc lập,dân chủ,tự do,hạnh phúc ngày nay.

Chính vì vậy,tự học là cách tốt nhất giúp ta tiến bộ hơn trong học tập,mang lại một kết quả học tập cao nhất có thể.Nếu chúng ta biết nỗ lực tự học,chúng ta sẽ thành công,sẽ mở được một tương lai rộng mở cho chính mình.Nếu chúng ta học tập thành công,chúng ta sẽ trở thành những người có ích cho xã hội,cho đất nước, đưa đất nước ngày càng đi lên, phát triển đến một tầm cao diễn ra vào ngày 11/09/2011 và chúng em, những DHS mới cùng những anh chị DHS sắp lên đường sẽ cùng nhau tham gia vào công tác tổ chức và chuẩn bị cho buổi lễ này, điều này thật sự rất bất ngờ và không có sẵn trong suy nghĩ của chúng em lúc đó, chúng em có được gần hai tuần để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng này. Đầu tiên, Cô Phượng nhờ anh Hoàng – DHS đi khóa tháng 10/2011, phác họa và viết ra một kịch bản mô phỏng cho buổi lễ ngày hôm đó, kế đến Cô Phượng thông báo việc cần có những nhóm chuyên môn cho công tác chuẩn bị và tổ chức buổi lễ, có những nhóm đã có sẵn trong hoạt động điều hành của nhà trường nhưng cũng có nhiều nhóm cần bổ sung thêm cho buổi lễ ngày hôm đó như: sân khấu, lễ tân, văn nghệ, MC, làm đuốc, băng rôn, đưa tin, hậu cần….

0973868676 Ánh Ngọc.

XEM CHI TIET KHOA HỌC: TRUNG TAM DAO TAO UY TIN

DAO TAO CAC KHOA HOC TREN TOAN QUOC
 
Top