Hóa Chữa đề tham khảo TN THPT môn Hóa 2020 - Câu 74 (Lần 2) - Đề Bộ GD

truyenthongmoon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/7/2019
Bài viết
218
Chữa đề tham khảo tốt nghiệp THPT môn Hóa 2020 - Câu 74 (Lần 2) - Thầy Phạm Hùng Vương
Dẫn 0,04 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khí CO2 qua cacbon nung đỏ, thu được 0,07 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y đi qua ống đựng 20 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO (dư, nung nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 19,04. B. 18,56. C. 19,52. D. 18,40.
https://www.facebook.com/ThayPhamHungVuong/
 
Top