Chủ thể không được hưởng di sản

mlawkey

Banned
Tham gia
18/3/2019
Bài viết
0
Thừa kế là một vấn đề hết sức phức tạp và hay xảy ra nhất trong các loại tranh chấp dân sự. Việc phân chia tài sản nếu có di chúc thì hoàn toàn đơn giản, tuy nhiên nếu không có di chúc thì rất phức tạp vì có nhiều người cùng tranh giành một khối lượng di sản.

Pháp luật quy định cụ thể có những loại chủ thể không được quyền hưởng di sản thừa kế. Vậy những loại chủ thế này là gì? Dưới đây là những tư vấn của chúng tôi

Những chủ thể không được quyền hưởng di sản
Di sản thừa kế là gì ? Những đối tượng nào không được quyền hưởng di sản thừa kế ? Tại sao lại đặt ra quy định loại bỏ quyền hưởng di sản ? Việc loại bỏ quyền hưởng di sản có phải lập thành văn bản hay không ?

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho người sống. Căn cứ quy định tại Điều 612 Bộ luật dân sự 2015 : “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.”

Khác với việc từ chối nhận di sản là do ý chí của người được nhận di sản thì có những trường hợp không được hưởng quyền di sản. Theo Điều 621 BLDS 2015 bao gồm những đối tượng sau :

“1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.”

Trường hợp không có di chúc thì những đối tượng đó sẽ không được quyền hưởng di sản. Bởi lẽ những người đó đã có những hành vi xâm phạm đến người để lại di sản và những người thừa kế khác, có những hành động không xứng đáng với bổn phận của mình. Tuy nhiên pháp luật dân sự luôn tôn trọng sự tự do ý chí của người để lại di sản. Do vậy, theo quy định tại Khoản 2 Điều 621 BLDS 2015 : “Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.”

Hi vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề thừa kế mà có những chủ thể không được hưởng di sản. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ.

Xem thêm >>> https://lawkey.vn/ho-so-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan/
 
Top