Chọn tuổi hợp để cưới vợ gả chồng cho tuổi 1997 Đinh Sửu

vutri623582

Thành viên mới
Tham gia
28/9/2017
Bài viết
0
Trong bài viết bên dưới chúng tôi sẽ lấy ví dụ đàn ông năm sinh Đinh Sửu tra tại công cụ xem tuổi lấy vợ gả chồng.Nếu như bạn muốn tra những tuổi khác xin hãy click vào ảnh để xem thêm:Dưới đây là những kết luận từ công cụ “xem tuổi kết hôn”. Hãy coi kết quả đối với Đinh Sửu 1997.Năm sinh nữ : 1994

Mạng: Dương Thủy - Dương Hỏa

=> Tương Khắc

Xét thiên can : Đinh và Giáp

==> Bình Hòa

Xét địa chi : Sửu và Tuất

Luận hợp khắc Lục Hình

Cung mệnh : Chấn vs Ly

=> Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh : Mộc và Hỏa

vậy niên mệnh năm sinh bạn và người này Tương Sinh

Điểm hợp : 5 / 10Năm tuổi nữ : 1995

Thuộc mạng: Dương Thủy vs Dương Hỏa

Luận hợp khắc Tương Khắc

Thiên can : Đinh và Ất

=> Bình Hòa

Xét địa chi : Sửu - Hợi

Vậy địa chi bạn và địa chi này Tứ Đức Hợp

Cung mệnh ngũ hành : Chấn vs Khảm

==> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh : Mộc vs Thủy

vậy niên mệnh năm sinh bạn và người này Tương Sinh

Điểm hợp : 7 / 10Năm sinh nữ : 1997

Thuộc mệnh: Dương Thủy và Dương Thủy

Kết luận Bình Hòa

Can của bạn và tuổi này : Đinh với Đinh

Kết luận can bạn và can người này Bình Hòa

Địa chi của bạn và tuổi này : Sửu - Sửu

Luận hợp khắc Tam Hợp

Cung mệnh của bạn và người này : Chấn và Chấn

Kết luận cung mệnh bạn và người này Phục Vị

Niên mệnh năm sinh : Mộc vs Mộc

Kết luận niên mệnh bạn và người này Bình Hòa

Điểm hợp : 7 / 10Năm tuổi nữ : 1998

Thuộc mệnh: Dương Thủy - Dương Thổ

Kết luận Tương Khắc

Thiên can : Đinh - Mậu

Luận hợp khắc Bình Hòa

Theo địa chi : Sửu với Dần

Luận hợp khắc Bình Hòa

Cung mệnh của bạn và người này : Chấn với Tốn

Vậy cung mệnh bạn và người này Diên Niên

Niên mệnh năm sinh : Mộc vs Mộc

Kết luận Bình Hòa

Điểm hợp : 5 / 10Tuổi nữ : 2001

Mạng: Dương Thủy với Dương Kim

==> Tương Sinh

Theo thiên can : Đinh vs Tân

==> Bình Hòa

Xét địa chi : Sửu vs Tỵ

=> Tam Hợp

Cung mệnh : Chấn và Đoài

Luận hợp khắc Tuyệt Mạng

Niên mệnh năm sinh : Mộc - Kim

Luận hợp khắc Tương Khắc

Điểm hợp : 5 / 10Năm tuổi nữ : 2003

Mạng: Dương Thủy và Dương Mộc

Kết luận Tương Sinh

Thiên can : Đinh - Quý

=> Tương Xung

Địa chi : Sửu vs Mùi

==> Lục Xung

Cung mệnh : Chấn với Ly

Luận hợp khắc Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Mộc với Hỏa

Luận hợp khắc Tương Sinh

Điểm hợp : 6 / 10Năm sinh nữ : 2004

Thuộc mệnh: Dương Thủy với Dương Thủy

=> Bình Hòa

Theo thiên can : Đinh và Giáp

Vậy can bạn và can này Bình Hòa

Địa chi của bạn và tuổi này : Sửu - Thân

Kết luận địa chi bạn và địa chi người này Bình Hòa

Cung mệnh ngũ hành : Chấn vs Khảm

=> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Mộc vs Thủy

vậy niên mệnh năm sinh bạn và người này Tương Sinh

Điểm hợp : 7 / 10Năm tuổi nữ : 2007

Mệnh ngũ hành: Dương Thủy vs Dương Thổ

Kết luận Tương Khắc

Theo thiên can : Đinh - Đinh

Vậy can bạn và can này Bình Hòa

Địa chi : Sửu và Hợi

Kết luận địa chi bạn và địa chi người này Tứ Đức Hợp

Cung mệnh ngũ hành : Chấn - Tốn

Vậy cung mệnh bạn và người này Diên Niên

Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Mộc và Mộc

==> Bình Hòa

Điểm hợp : 6 / 10Để xem thêm những điều khác liên quan tới phong thủy,vận mệnh mời bạn bấm vào :thuat xem tuong
 
Top