Chia sẻ sách PHP ebook tải link trực tiếp

kinguyen

Thành viên mới
Tham gia
18/4/2012
Bài viết
1
Http://openworld360.com/free-php-books/

[1] 2004WileyPhp5AndMysqlBible.pdf
[2] 2004WileyPhp5ForDummies.pdf
[3] 2005Addison-WesleyPhp5.chm
[4] 2005PrenticeHallPhp5PowerProgramming.pdf
[5] 2006WroxProfessionalLamp-LinuxApacheMysqlPhp5WebDevelopment.pdf
[6] Addison.Wesley.PHP.and.MySQL.Web.Development.4th.Edition.1009pp.10-2008.pdf
[7] AJAX And PHP - Building Responsive Web Applications (2006).pdf
[8] Apress - Beginning CSS Web Development From Novice to Professional [Aug 2006].pdf
[9] Apress - Professional PHP4.chm
[10] APress - SQL Server 2000 Stored Procedures Handbook.chm
[11] APress - The Definitive Guide to MySQL, Second Edition.chm
.......... (khoảng 150 cuốn gì đó)
 

zoixuongnui

Thành viên mới
Tham gia
30/5/2012
Bài viết
1
mịa...chơi nhau hả chời..sao sáng giờ cái link nào cũng die cả chài...làm ăn chi zậy chài..:((
 
Top