Chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn ?

mlawkey

Banned
Tham gia
18/3/2019
Bài viết
0
Chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Bài viết sau đây văn phòng luật sư Lawkey sẽ tư vấn về vấn đè này:
* Thứ nhất về đối tượng hưởng phụ cấp thu hút (PCTH) và phụ cấp công tác lâu năm (PCCTLN):

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định :

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

- Đối tượng hưởng phụ cấp thu hút theo nghị định 61/2006 và nghị định 19/2013 là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng ĐBKK.
Như vậy là bạn đang hưởng trợ cấp theo nghị định 116/2010, không phải theo nghị định 19/2013.

* Thứ hai: Về thời điểm tính phụ cấp và mức tính phụ cấp: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 và khoản 1, Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, đã được hướng dẫn tại điểm a, khoản 3, Điều 3 và khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2011 như sau:

- Về phụ cấp thu hút: Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3/2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3/2011.

- Về phụ cấp công tác lâu năm: Đối tượng được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn, bao gồm: Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ; Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Theo như những gì bạn trình bày thì: - bạn được hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3 năm 2011 - bạn đã công tác tại xã Đồng Hươu từ năm 1995. Từ 2001-2008 xã Đồng Hươu là xã đbkk. Như vậy bạn có khoảng 7 năm công tác đóng bhxh tại vùng đbkk.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2011, thì bạn được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 1/1/2014 với mức 0,5% so với mức lương lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở). Tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 116/2010/NĐ-CP không thấy có quy định, hướng dẫn nào có nội dung “đang thụ hưởng phụ cấp thu hút thì không được hưởng phụ cấp công tác lâu năm”. Vì vậy bạn vẫn được hưởng đồng thời phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm.
Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng.
 
Top