Carry

À, chị mở mục nhóm, nhấn vào cái cục màu đen có chữ " Thành lập nhóm ấy ". Xong rồi chị chọn tên, tiêu chí, phân mục, dạng nhóm rồi ấn sang cái bên " Customize Group
" để chị chọn tiếp một số mục trong đó.
 
Quay lại
Top