Cafe Milano Q1 cần tuyển nhân viên phục vụ

thaonguyensaigoncasa

Thành viên mới
Tham gia
11/11/2015
Bài viết
0
Hiện quán cần tuyển 1 Nam NV bán TG (ưu tiên SV) từ 18-25t
Thời hạn: 14/06/2018 đến 14/07/2018
Làm ca chiều: 12h-7h
Lương : 15k/1h
Địa chỉ: Milano Coffee, 30 Phó Đức Chính, Q.1 (gần trạm xe bus Bến Thành, Q1)
Gặp trực tiếp chủ Quán: Anh Sang 0913168139
Công việc rất đơn giản sẽ được hướng dẫn cụ thể, phù hợp với các bạn sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. Môi trường làm việc thoải mái vì đều là sinh viên với nhau.
 

thaonguyensaigoncasa

Thành viên mới
Tham gia
11/11/2015
Bài viết
0
Hiện quán cần tuyển 1 Nam NV bán TG (ưu tiên SV) từ 18-25t
Thời hạn: 14/06/2018 đến 14/07/2018
Làm ca chiều: 12h-19h
Lương : 15k/1h
Địa chỉ: Milano Coffee, 30 Phó Đức Chính, Q.1 (gần trạm xe bus Bến Thành, Q1)
Gặp trực tiếp chủ Quán: Anh Sang 0913168139 - Chị Nguyên 0935532987
Công việc rất đơn giản sẽ được hướng dẫn cụ thể, phù hợp với các bạn sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. Môi trường làm việc thoải mái vì đều là sinh viên với nhau.
 

thaonguyensaigoncasa

Thành viên mới
Tham gia
11/11/2015
Bài viết
0
Hiện quán cần tuyển 1 Nam NV bán TG (ưu tiên SV) từ 18-25t
Thời hạn: 09/07/2018 đến 30/07/2018
Làm ca chiều: 12h-19h
Lương : 15k/1h
Địa chỉ: Milano Coffee, 30 Phó Đức Chính, Q.1 (gần trạm xe bus Bến Thành, Q1)
Gặp trực tiếp chủ Quán: Anh Sang 0913168139 - Chị Nguyên 0935532987
Công việc rất đơn giản sẽ được hướng dẫn cụ thể, phù hợp với các bạn sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. Môi trường làm việc thoải mái vì đều là sinh viên với nhau
 

thaonguyensaigoncasa

Thành viên mới
Tham gia
11/11/2015
Bài viết
0
Hiện quán cần tuyển 1 Nam NV bán TG (ưu tiên SV) từ 18-25t
Thời hạn: 09/07/2018 đến 30/07/2018
Làm ca chiều: 12h-19h
Lương : 15k/1h
Địa chỉ: Milano Coffee, 30 Phó Đức Chính, Q.1 (gần trạm xe bus Bến Thành, Q1)
Gặp trực tiếp chủ Quán: Anh Sang 0913168139 - Chị Nguyên 0935532987
Công việc rất đơn giản sẽ được hướng dẫn cụ thể, phù hợp với các bạn sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. Môi trường làm việc thoải mái vì đều là sinh viên với nhau
 

thaonguyensaigoncasa

Thành viên mới
Tham gia
11/11/2015
Bài viết
0
Hiện quán cần tuyển 1 Nam NV bán TG (ưu tiên SV) từ 18-25t
Thời hạn: 09/07/2018 đến 30/07/2018
Làm ca chiều: 12h-19h
Lương : 15k/1h
Địa chỉ: Milano Coffee, 30 Phó Đức Chính, Q.1 (gần trạm xe bus Bến Thành, Q1)
Gặp trực tiếp chủ Quán: Anh Sang 0913168139 - Chị Nguyên 0935532987
Công việc rất đơn giản sẽ được hướng dẫn cụ thể, phù hợp với các bạn sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. Môi trường làm việc thoải mái vì đều là sinh viên với nhau
 

thaonguyensaigoncasa

Thành viên mới
Tham gia
11/11/2015
Bài viết
0
Hiện quán cần tuyển 1 Nam NV bán TG (ưu tiên SV) từ 18-25t
Thời hạn: 09/07/2018 đến 30/07/2018
Làm ca chiều: 12h-19h
Lương : 15k/1h
Địa chỉ: Milano Coffee, 30 Phó Đức Chính, Q.1 (gần trạm xe bus Bến Thành, Q1)
Gặp trực tiếp chủ Quán: Anh Sang 0913168139 - Chị Nguyên 0935532987
Công việc rất đơn giản sẽ được hướng dẫn cụ thể, phù hợp với các bạn sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. Môi trường làm việc thoải mái vì đều là sinh viên với nhau
 
Top