Cách tăng và + điểm nhân vật tqc

tamquocsg

Thành viên mới
Tham gia
9/3/2012
Bài viết
6
có 4 loại nhân vật: :KSV@02:
(hay chơi)
1: Võ tướng.
-VTVL : Tăng max Vl còn lại + vào thể. (PK)
-VTPU : Tăng max PU (có thể + thêm một chút vào VL) còn lại + vào thể . (PK và săn bos)
2: Hò kiệt.
- HKVL : Tăng max Vl còn lại + vào thể (PK)
- HKPU : Tăng max PU còn lại + vào thể (PK)
- HKTN : Tăng 200TN còn lại + thể và tuỳ vào người theo trí hay pu hay vl thì + vào tương ứng. (pk và săn)
3: Quân sư.
- QSTN : Tăng max thể và 160TN còn lại + vào trí (cave búp và săn bos)
- QS trí : Tăng max trí còn lại + vào thể (cave búp máu )
4: Phương sĩ.
- PS KS : Tăng max trí và còn lại + vào tinh thần (Ks săn bos)
:KSV@10:
 
Top