Cách sử dụng hàm now trong excel

av886

Thành viên KSV
Tham gia
21/9/2015
Bài viết
45
Hàm now là hàm hiện thị thời gian, cho chúng ta ngày giờ ngay tại thời điểm chúng ta sử dụng hàm now
 
Top