Cách sử dụng hàm MOD lấy phần dư trong Excel nhanh chóng mà bạn cần biết

vcduc

Thành viên mới
Tham gia
23/6/2022
Bài viết
0

Hàm MOD trong Excel là gì? Đây là khá đơn giản và thông dụng, thường sử dụng để lấy phần dư cho phép toán chia trong bảng tính Excel rất thuận lợi cho bạn khi làm việc. Quá trình làm việc với bảng tính Excel, có rất nhiều bài toán yêu cầu phải lấy phần số dư của phép toán nằm thực hiện những yêu cầu tính toán khác. Vậy bạn đã biết hàm MOD có thể giúp bạn làm được điều này? Hàm này có cấu trúc ra sao? Hãy cùng NTP tìm hiểu qua bài viết được tình dưới đây nhé!
m9B7KfpVJRBF4riUPwM3ZtMAC4zu3Qpm2Tz35I5N77ZsuqbCly1bji5konjYR4NcvuCxyRNunVF_zbydX4rjIz5z6XbOIVsMayud6FlxnEJJML2XC5alby8zr6w7PKCw-G37ToRApL_T-RfZnmE8lEc

Hàm MOD trong Excel​

Hàm MOD dùng để lấy phần dư của phép toán chia trong bảng tính Excel. Kết quả khi hàm Excel này trả về luôn cùng dấu với số chia.
Công thức hàm Excel
=MOD(Number, Divisor)
Giải thích hàm Excel:

 • Number: Số bị chia trong quá trình thực hiện phép toán. (Bắt buộc)
 • Divisor: Số chia trong quá trình thực hiện phép toán. (Bắt buộc)
Lưu ý khi dùng hàm Excel:

 • Nếu số bị chia bằng 0, hàm MOD trong Excel sẽ trả về kết quả giá trị lỗi #DIV/0!.
 • Trong Excel hàm MOD và INT thường được dùng để giải quyết các yêu cầu này, bạn có thể sử dụng bằng các số hạng của hàm INT để giải quyết yêu cầu bài toán
=MOD(n,d) = n-d * INT(n/d)
Bước 1: Bôi đen bảng cần thực hiện tô màu trong Excel.
Bước 2: Tại Tab Home – Chọn thẻ Conditional Formatting – Chọn mục New Rule…
Bước 3: Trong hộp thoại New Formatting Rule – Chọn mục Use a formula to determine which cells to format.
Bước 4: Tại vị trí Edit the Rule Description – Sử dụng công thức hàm MOD để thiết lập, nhập công thức =MOD(ROW(A1),2)=0 vào ô như hình dưới đây.
Bước 5: Để chọn kiểu chữ, màu chữ, màu nền đánh dấu đã được yêu cầu bạn nhấp chuột vào ô Format và lựa chọn màu thỏa yêu cầu bài toán.

Hàm index match là gì​

u3BA36c95Ny9M_Um8zs8i3dp8_0QOrzxnt7dnaQt_iE5eO5Evg0k1QRlyI-Jp-L56vms8rBQ-Zlw8uV2SAovUClS-hxQxywPgHS6HuwMLe-XsKiup9TDXurf4jqNYTDjpamVTiG_-NY8sewjvI9enR0

Hàm index match trong excel dùng để dò tím giá trị trên cả cột và dòng trong bảng tính, với hàm excel khác như vlookup hay hlookup chỉ dò tìm được trên cột hoặc hàng.
Hàm index kết hợp match là hàm excel khá thông dụng và thường được dùng trong một số bài toán dò tìm giá trị phức tạp, khi nhận được yêu cầu bài toán bạn nên cân nhắc đê lựa chọn phương pháp giải cho phù hợp để nâng cao hiệu suất công việc.
Công thức hàm index excel
=INDEX(Array, Row_number, [Column_number])
Giải thích hàm:

 • Array: Mảng chứa đựng giá trị trả về.
 • Row_number ( bắt buộc): Vị trí của hàng chứa giá trị được trả về.
 • [Column_number]: Vị trí của cột chứa giá trị được trả về.
Công thức hàm match excel
=MATCH(Lookup_value, Lookup_array, [Match_type])
Giải thích hàm:

 • Lookup_value: Giá trị thực hiện việc tìm kiếm.
 • Lookup_array: Mảng chứa giá trị được tìm kiếm.
 • [Match_type]: Lựa chọn kiểu tìm kiếm mong muốn. Với [Match_type] = 1 hoặc bỏ: Hàm sẽ hiểu tìm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn Lookup_value; Với [Match_type] = 0: Hàm sẽ hiểu tìm giá trị thứ nhất mà giá trị đó bằng chính xác Lookup_value; Với [Match_type] = -1: Hàm sẽ hiểu tìm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó bắt buộc phải lớn hơn hoặc bằng với Lookup_value.

Hàm weekday excel​

Hàm weekday excel được biết là hàm trả về thứ trong tuần tương ứng với nó, luôn là một số nguyên dương.
6nVAhb2wkdkT6FgV1k9nJOWl5JzclBbV1oWo9KElKLxmxNrNc9KKRr0ZOG7NzU6P94O_fMKDRQ-YgGdiAxjiGMbVCOYATUyafCzp0dSX5im3xCKktlggvCH7WYMmTXJNXYBpXGFxx_h1t4-hvh9KiEU

Chức năng của hàm weekday trong excel
Giúp người dùng có thể tối ưu được công việc khi người dùng nhập liệu ngày tháng nhưng chỉ hiển thị số lượng ngày. Ngoài ra, nó còn giúp học sinh giả guyết các yêu cầu trong bài tập được giáo viên giao làm.
Công thức weekday
=WEEKDAY(Serial_number, [Return_type])
Giải thích hàm excel:

 • Serial_number (bắt buộc): Giá trị ngày tháng cần chuyển về thứ.
 • Return_type (tùy chọn): Tham số lựa chọn theo yêu cầu.
Các dạng Return_type của hàm weekday excel

 • Return_type = 1: Tương ứng với 1 là chủ nhật và 7 là thứ 7.
 • Return_type = 2: Tương ứng với 1 là thứ 2 và 7 là chủ nhật.
 • Return_type = 3: Tương ứng với 0 là thứ 2 và 6 là chủ nhật.
 • Return_type = 11: Tương ứng với 1 là thứ 2 và 7 là chủ nhật.
 • Return_type = 12: Tương ứng với 1 là thứ 3 và 7 là thứ 2.
 • Return_type = 13: Tương ứng với 1 là thứ 4 và 7 là thứ 3.
 • Return_type = 14: Tương ứng với 1 là thứ 5 và 7 là thứ 4.
 • Return_type = 15: Tương ứng với 1 là thứ 6 và 7 là thứ 5.
 • Return_type = 16: Tương ứng với 1 là thứ 7 và 7 là thứ 6.
 • Return_type = 17: Tương ứng với 1 là chủ nhật và 7 là thứ 7.
 
Top